Lähiopetuksen järjestäminen Haminalla ja Kuivaniemellä

Koulujen tilat suljetaan ja lähiopetus niissä keskeytetään keskiviikosta 18.3.2020 lähtien tiistaina 17.3.2020 säädetyn valmiusasetuksen ja tartuntatautilain perusteella. Lähiopetusta tulee kuitenkin järjestää esiluokan ja vuosiluokkien 1-3 oppilaille, joiden huoltajat toimivat yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisissä tehtävissä.

Tiedote 17.3.2020 klo 18.45

Opetushallitus ei ole vielä linjannut, mitä kaikkia tehtäviä luetaan kriittisiksi. Ei ole myöskään täyttä varmuutta siitä, tarkoittaako tämä käytännössä, että molempien huoltajien tulee toimia näissä tehtävissä. Olemme linjanneet 17.3.2020 klo 17 kunnanjohtajan kanssa, että selvitystä jatketaan huomenna. Tämän johdosta kaikki huoltajien lähiopetukseen ilmoittamat oppilaat otetaan 18.3.2020 lähiopetukseen. Kun kriteerit ja ohjeet tarkentuvat, se voi tarkoittaa, että joillekin oppilaille ei enää tarjota lähiopetusta. Tiedotamme tästä kyseisiä huoltajia erikseen. 

Lähiopetus alkaa 18.3.2020 kaikilla oppilailla klo 9.00 ja päättyy klo 13.00

Lähiopetus toteutetaan Haminan koululla Kirkkotiellä ja Kuivaniemellä varhaiskasvatuksen yhteydessä. Kuivaniemelle otetaan Kuivaniemellä lähikoulussa olevat ja Haminan kouluun kaikkien muiden koulujen oppilaat. Muutamia oppilaita tulee Alarannalta, Ojakylästä, Jakusta ja Pohjois-Iistä mutta pääosa oppilaista on Haminan koululta.

Perusopetuksen ja esiopetuksen ryhmiä tämän hetkisen suunnitelman mukaan opetetaan kahdessa tai kolmessa ryhmässä. Lisäksi opetusta järjestetään erityisen tuen oppilaille. Opetusta toteuttavat Haminan koulun luokanopettajat ja koulunkäynninohjaajat.

Opetus alkaa tutustumisella ja ryhmäytymisellä. Tarkempia tietoja koulunkäynnistä saa Haminan koulun rehtorilta Jari-Jukka Jokelalta (jari-jukka.jokela@ii.f, p. 050 3950463). Hän tiedottaa huoltajia 18.3.2020 päivän aikana opetusjärjestelyistä ja käytännön asioista. Kuivaniemen osalta yhteys- ja vastuuhenkilö on Kirsti Kehus, kirsti.kehus [at] ii.fi, p. 040 641 1003.

Koulu alkaa ja päättyy myös torstaina 19.3. ja perjantaina 20.3.2020. Sen jälkeisestä työjärjestyksestä tiedotetaan myöhemmin, samoin kuin aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä. 18.3.2020 ap/ip – toimintaa ei toteuteta. Aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyen voitte olla yhteydessä rehtoriin. 

Koulukuljetukset

Haminan koulussa tällä hetkellä opiskelevat oppilaat, joilla ei ole maksutonta koulukuljetusoikeutta, kulkevat koulumatkansa kuten tähänkin asti. Muiden koulujen oppilaille ja Haminan koulun oppilaille, joilla on jo aiemmin ollut maksuton koulukuljetusoikeus, koulumatka hoidetaan koulukyydityksellä ainakin huomisen osalta. Mikäli huoltajat voivat itse jatkossa kuljettaa oppilaan kouluun, ilmoittakaa siitä Marja-Liisa Viinamäelle marja-liisa.viinamaki [at] ii.fi, p. 050 3950352. Häneen voi olla yhteydessä myös muissa kuljetukseen liittyvissä asioissa.

Keskiviikkona 18.3. koulukuljetusta varten oppilaiden on hyvä olla valmiudessa hyvissä ajoin. Tarkkaa kuljetusaikataulua emme valitettavasti voi huomiselle vielä antaa. Sen tarkentuessa kuljetusyrittäjät tiedottavat huoltajia. Kuljetuksia huomisen osalta hoitavat sopimusyrittäjät, Kuivaniemellä Hekkanen Oy ja Haminan alueella Iin Taksipalvelut ja Jakun suunnasta Timo Lahtinen Oy.     

Elämme poikkeuksellisia aikoja. Tämä vaatii sopeutumista niin isoilta kuin pienemmiltäkin. Voi olla, että lapsia huominen jännittää – osalle koulu on uusi eikä siellä ole tuttuja opettajia tai kavereita. Pyydänkin teitä huoltajia rohkaisemaan, kannustamaan ja tukemaan huolletta-vianne huomenna ja kaikkina muinakin koulupäivinä. Pyrimme opetustoimen puolelta teke-mään voitavamme lasten hyvinvoinnin ja oppimisen eteen myös näissä olosuhteissa.

Tuomo Lukkari, opetusjohtaja
tuomo.lukkari [at] ii.fi, p. 0406568887