Vuoden iiläinen 2019 on Riitta Räinä

Vuosien myötä syntyneellä vahvalla työkokemuksella ja kehittämisasenteella Riitta Räinä antaa oman persoonallisen panoksensa Iin kehittämiseen.

Kunnanhallituksen valitsema vuoden iiläinen julkistettiin Iin kotiseutuviikon pääjuhlassa sunnuntaina 7.7.2019.

Riitta Räinä on vaikuttanut positiivisella asenteella ja persoonalla myönteisen kuntakuvan syntymiseen. Tämä asenne näkyy hänen toiminnassaan ja siitä välittyy tekemisen ilo. Hän on aina valmis auttamaan. Hän on avoin uusille ehdotuksille ja on ollut mukana ideoimassa ja kehittämässä useita kuntalaisille suunnattuja tapahtumia. Omalla innostavalla ja myönteisellä asenteella hän saa myös muut mukaan.

Riitta on työskennellyt Iin kunnassa yli 20 vuotta, toimien mm. maataloussihteerinä, elinkeinoasiamiehenä ja tapahtumavastaavana. Nykyisessä tehtävässä kunnan hyvinvointikoordinaattorina hän vastaa kunnan hyvinvointikertomuksen laatimisesta ja ennaltaehkäisevän hyvinvointityön ja päihdetyön koordinoimisesta. Hän toimii lisäksi kunnan järjestö- ja kyläyhdyshenkilönä.

Iin kunta haluaa tällä nimityksellä kiittää Riittaa iiläisten eteen tehdystä pitkäaikaisesta työstä.

Vuoden iiläistä pystyi ehdottamaan ajalla 13.5. - 31.5.2019 verkossa sekä paperilomakkeella Iin ja Kuivaniemen kirjastoissa.