Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset

Pohjois-Pohjanmaalla toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi ja toimenpiteiden koordinoimiseksi. Koordinaatioryhmä kokoontuu kerran viikossa ylläpitämään tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta, alueellisia suosituksia sekä rajoituksia eri kriteerien pohjalta. Koordinaatioryhmä kokoontui aikaistettuun kokoukseen maanantaina 20.12.2021.

Ryhmä totesi koronatilanteen jatkuneen Pohjois-Pohjanmaalla vaikeana. Tartuntamäärien kasvu on tasaantunut, mutta tartuntoja todetaan edelleen paljon. Terveydenhuollon kuormitus niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossakin on korkealla tasolla. Huolta tilanteeseen tuo myös omikron-virusvariantin lisääntyminen maassa. Vaikka variantti ei nykytiedon valossa aiheuta aiempaa vaikeampaa taudinkuvaa, tartuntamäärien lisääntyessä myös sairaalahoitoa vaativien tapausten määrä kasvaa. Tämä puolestaan lisää riskiä terveydenhuollon ylikuormittumiselle. Koordinaatioryhmä katsoo, että terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi alueelle on välttämätöntä asettaa uusia rajoituksia

Koordinaatioryhmän suositukset Pohjois-Pohjanmaalle