Vetoa ja pitoa kuntatyöhön

Iin kunnassa on kesäkuussa alkanut kunnan työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työkykyjohtamisen edistämisen hanke, jota rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR).

Päätavoitteena on kohentaa työntekijöiden ja esimiesten työssä jaksamista ja työhyvinvointia sekä pidentää työuria. Keskeisenä tavoitteena on myös lisätä kunnan vetovoimaa mielekkäänä työpaikkana, jossa työhyvinvointiin panostetaan.Iin kunnan keskeiseksi menestystekijäksi on määritelty osaava henkilöstö ja ammattitaidon jatkuva kehittäminen. Osaava henkilöstö tuottaa kustannustehokasta ja laadukasta työn tulosta, joka palvelee kuntalaisia entistä paremmin. Henkilöstö on huomioitu myös kunnan hyvinvointikertomuksessa, jossa yhtenä painopisteenä on henkilöstön kokonaisvaltainen hyvinvoinnin tukeminen. Projektipäällikön Saara Penttilän mukaan hankkeen aikana luodaan sähköinen työhyvinvointitarjotin, josta työntekijä voi valita erilaisia työhyvinvointia ja osaamista kehittäviä palveluita, kuten koulutuksia ja valmennuksia. Lisäksi hankkeessa kehitetään mentoroinnin toimintamalli tukemaan uusien työntekijöiden perehdytystä ja pitkiltä vapailta töihin palaavien osaamisen kehittämistä. Uudet toimintamallit otetaan asteittain käyttöön koko kunnan henkilöstölle. Hanke toteutuu ajalla 1.6.2020-31.12.2022. Hankkeen hallinnollisena päätoteuttajana toimii Iin kunta ja osatoteuttajina toimivat Pudasjärven kaupunki, Utajärven ja Vaalan kunnat sekä Oulunkaaren kuntayhtymä. Hankkeen yhteisenä projektipäällikkönä toimii fysioterapeutti, terveystieteen maisteri Saara Penttilä. Iin kunnan omarahoitusosuus on noin 40 000 € jakautuen kolmen vuoden ajalle.

Lisätiedot: Projektipäällikkö Saara Penttilä

Vetoa ja pitoa kuntatyöhön- hanke, Iin kunta

p. 040 8381282, saara.penttila [at] ii.fi