Iijoen vanhassa luonnonuomassa lohi kutee luontaisesti – kutualueita voidaan lisätä soraistuksilla

Iijoen vanhaa luonnonuomaa kehitetään viisivuotisella hankkeella 2017-2021, jossa mukana ovat Iin kunta, PVO-Vesivoima ja Etelä- ja Pohjois-Iin jakokunnat.

Yhdeksän kilometriä pitkässä Iijoen vanhassa luonnonuomassa lohet ovat syksyllä kuteneet luontaisesti. Potentiaalisia kutupaikkoja voitaisiin lisätä kutusoraikkoja rakentamalla. Tämä tuli selville, kun kalatalousasiantuntija, biologi Janne Partanen tutki luonnonuoman koskia lokakuun 22.-23. päivä Iijoen vanhan luonnonuoman kehityshankkeeseen liittyen. 

”Positiivista on, että kolmesta koskesta löytyi lohenkutua, eli siellä tälläkin hetkellä lohi luontaisesti lisääntyy”, Partanen sanoo.

Lohen luonnonkutua löytyi kaikista niistä kolmesta paikasta, joissa sopivankokoista soraa oli riittävästi. Poikastuotannon kannalta uomassa on kuitenkin liian vähän lohen kutuun sopivia sorapohjaisia alueita. Partasen mukaan pohja on enimmäkseen kivi- tai lohkarepohjaa, johon lohi ei pysty kutemaan. Paikoitellen pohjaan on kertynyt myös kiintoainesta. Partanen kertoo, että luonnonjoissa optimaalinen sora-alue on 2-5 % sen pinta-alasta. Vanhassa luonnonuomassa sitä on alle prosentti.

”Kun poikastuotantoa halutaan nostaa, pitää ensisijaisesti tehdä soraistusta ja toissijaisesti muokata poikasten elinympäristöä eli virtoja”, Partanen ohjeistaa.

Soraistus tarkoittaa sopivankokoisen soran kuljettamista ja kasaamista sopiviin paikkoihin. Soraa tarvitaan noin kolmenkymmenen senttimetrin paksuudelta, muutama neliömetri kutevaa paria kohden. Optimaalinen vedensyvyys olisi luonnonuoman virtaus huomioiden 40-50 senttiä.

”Esimerkiksi pohjapatojen ja koskien niskat olisivat hyviä paikkoja soraistukseen”, Partanen sanoo.

Kuva (Hauki Media): Lohenpoikanen haavissa.

Ponnistelut luontaisten vaelluskalakantojen palauttamiseksi yhteistyössä jatkuvat

Vanhan uoman Uiskarin kalatietä pitkin vanhaan luonnonuomaan nousee vuosi vuodelta enemmän kaloja: tänä vuonna lohia 56 kappaletta (v. 2018 39 kpl, v. 2017 9 kpl) ja taimenia 36 kpl (v. 2018 29 kpl ja v. 2017 7 kpl). Vuosien 2017 ja 2018 kudusta peräisin olevia luonnonpoikasia on löydetty v. 2018 ja 2019 koekalastuksissa. Nyt löytyneestä mädistä voidaan odottaa luontaisia lohenpoikasia keväällä 2020.

Iijoen vanhan luonnonuoman kehityshankkeessa lohen luonnonkierron palautumiseksi Iijokeen on tehty merkittävä avaus ja luotu siihen todellinen mahdollisuus ensimmäisen kerran 50 vuoteen. Hanke on saanut Partasen tutkimuksesta arvokasta lisätietoa, joka ohjaa hankkeen kahden seuraavan vuoden toimenpiteitä ja jatkaa ponnisteluita luontaisten vaelluskalakantojen palauttamiseksi. 

Päätökset yhteishankkeen kesällä 2020 aloitettavista kunnostustoimista tehdään ensi vuoden puolella. ”Kutupaikkojen kunnostuksilla saadaan lisää luonnonkutua ja poikasia myös alueille, joissa lohia ei toistaiseksi ole”, uskoo Risto Tolonen Pohjois- ja Etelä-Iin jakokunnista.

Lisätietoja antavat:

Jyrki Salo, ympäristöasiantuntija, PVO-Vesivoima Oy, p. 050 3058 299

Ari Alatossava, Iin kunnanjohtaja, p. 040 5676 700 

Risto Tolonen, Etelä- ja Pohjois-Iin jakokunnat, Osuuskunta Team Kala, p. 0400 434 798 

Facebookissa kuulumisia ja uutisia: @uiskarinkalatie