Iin taidekummi on kuvataiteilija Marianne Lukkarinen

Oulunkaaren kuntayhtymän ja Taidekeskus KulttuuriKauppilan yhteishankkeessa työskentelevät Taidekummit jalkautuvat kuntiin ja tulevat tekemään taidetta yhdessä osallistujien kanssa heidän ehdoillaan.

Marianne Lukkarinen aloittaa työt IiPajan ja Startin asiakkaiden kanssa.

Kuva: Inka Hyvönen

Marianne Lukkarinen on kasvatuspsykologiataustainen kuvataiteen, draaman ja teatterin sekä psykologian opettaja ja taiteilija. Hän viimeistelee tällä hetkellä myös taiteen maisterin tutkintoa Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen maisteriohjelmassa. Marianne kuuluu Osuuskunta Lilithiin ja opettaa Iin Taidekoululla kuvataiteita sekä alueen oppilaitoksissa kehittämiään hyvinvointiteemaisia taideryhmiä. Marianne on työuransa aikana yhdistänyt ihmistä vahvistavaa ja terapeuttista ohjaus- ja opetusotetta taiteen ja luovuuden avaamiseen monenikäisten ihmisten kanssa. Hänen omaa taiteellista prosessiaan ohjaa vahvasti kertomattomat tarinat, jotka pyytävät tulla kerrotuiksi, kuulluiksi ja nähdyiksi. Taiteen äärellä niihin asettuu voimaannuttava näkökulma, olipa kyse hänen omasta tarinastaan tai asiakkaan, oppilaan tai yhteisön tarinasta.Taidekummien tehtävänä on yhteistyössä erikseen nimettävien sosiaali- ja terveyspalveluiden osaajien Lähdekummien kanssa etsiä osallistujien vahvuuksia ja esimerkiksi ohjata yksilö -ja pienryhmätoimintaa. Taidekummien työ sisältää esimerkiksi osallistujien omien taidepolkujen suunnittelemista yhteystyössä osallistujien ja sotetyöntekijöiden kanssa, tutustumiskäyntien järjestämistä esimerkiksi taiteilijan ateljeeseen, kulttuuritapahtumiin osallistumista yhdessä sekä toimintamallien kehittämistä muiden taidekummien ja hankkeen toimijoiden kanssa.

Pilottijaksojen aikana kartoitetaan tarkemmin kuntakohtaisia toiveita ja tarpeita toiminnan suhteen. Taidekummien työ hankkeessa tulee jatkumaan koko kolmen vuoden ajan.

Lisätiedot: lahdetaide.fi