Kuulutus Iin Olhavan koulun lakkauttamisesta

Iin kunnanvaltuusto päätti lakkauttaa Olhavan koulun kokouksessaan 1.11.2021 (§183). Hallinto-oikeus kumosi päätöksen 15.11.2022. Asiaa on jatkovalmistellut opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksessa 26.1.23 (§13} perustettu Olhavan koulun työryhmä. 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti esittää kokouksessaan 30.3.2023 Iin Olhavan koulun lakkauttamista ja aloittaa Olhavan koulun lakkauttamisen valmistelun. Sen johdosta ilmoitetaan asian vireillä olemisesta ja vaikuttamismahdollisuuksien käyttämisestä hallintolain (6.6.2003/434) 41§ mukaisesti.

  • Olhavan koulun henkilöstölle järjestetään kuulemistilaisuus 11.4.23.

  • Lapsivaikutusten arvioinnin seuranta-arvio järjestetään Olhavan koulua viime lukuvuonna käyneille nykyisille 2.-6.-luokkalaisille Haminan ja Kuivaniemen kouluilla 12.-13.4.23

  • Tiedotustilaisuus järjestetään Olhavan koululla 19.4.23 klo 17.30 alkaen.

  • Kirjalliset kannanotot Olhavan koulun lakkauttamisesta tulee jättää kunnanvirastolle 26.04.2023 klo 15.00 mennessä osoitteella: Iin kunta, Jokisuuntie 2, 91100 Ii tai sähköpostitse kunta [at] ii.fi (kunta[at]ii[dot]fi)

Lisätietoja antaa vs. sivistysjohtaja Jari-Jukka Jokela p. 050 3950463.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Iin kunnan verkkosivustolla ja virallisella ilmoitustaululla 31.3.– 21.4.2023. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.