Iin yritysneuvonta palvelee puhelimitse ja verkkoneuvotteluin

Useat organisaatiot voivat auttaa yrittäjiä koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Ohessa apua tarjoavia tahoja. 

Iin yrityskehittäjä Noora Huotari, p. 040 683 0541, noora.huotari [at] micropolis.fi, ii.fi/business

Yrittäjille apua koronatilanteesta johtuviin vaikeuksiin

  • Ole yhteydessä suoraan velkojaan ja keskustele tilanteesta jo mieluiten etukäteen, jos näyttää siltä, että tilanne on kriisiytymässä.
  • Ole yhteyksissä omaan pankkiisi. Pankeissa on rakennettu likviditeettipuskureita poikkeustapauksia varten ja nyt niitä voidaan ottaa käyttöön. Tärkeintä on kuitenkin itse olla aktiivinen pankkien suuntaan ja hakea lisärahoitusta. Suomen Pankki on päättänyt auttaa koronaviruksesta kärsiviä yrityksiä lainaohjelmalla. 
  • Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Rahoittajia

Jos sinulla on käynnissä Business Finlandin projekti, voit lyhentää sen sisällön ja kustannusten raportointiväliä eli käytännössä yritys voi saada maksatusta projektin kustannuksista nopeammin. Business Finland: Uusi rahoitus yrityksille koronaviruksen aiheuttamien vaikeuksien ratkaisemiseksi. 

Jos sinulla on käynnissä ELY-keskuksen kehittämisavustuksella rahoitettu hanke, ota ensin yhteyttä ELY–keskukseen tarkempien ohjeiden saamiseksi. ELY-keskus suhtautuu myönteisesti käynnissä olevien yrityksen kehittämisavustuksella rahoitettujen hankkeiden toteuttamisaikaan ja sisältöön liittyviin muutoksiin. Esimerkiksi kehittämishankkeen peruuntuneen matkan kustannukset ovat hyväksyttäviä siltä osin, kun korvausta ei muualta voi hakea tai matkaa ei voida siirtää. Samoin hyväksyttäviä ovat erilaisten peruutettujen tilaisuuksien osallistumismaksut, jos ne jäävät rahoituksen saajan lopulliseksi kustannukseksi.
•  Ely-keskuksen kehittämispalveluiden hyödyntäminen ( https://www.ely-keskus.fi/fi_FI/web/yritystenkehittamispalvelut ).
•       TE-palveluiden hyödyntäminen esim. lomautustilanteissa ( www.te-palvelut.fi )

Verotus

Koronatilanne voi aiheuttaa myös vaikeuksia hoitaa veroasioita. Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjestelyä. Lisäksi verohallinto nopeuttaa seuraavien asioiden käsittelyä: alv-palautusten käsittely, maksujärjestelyt, ennakkoverojen muutokset, myöhästymismaksujen perimättä jättäminen, veroilmoitusten lisäajan hakemukset. 

Talous- ja maksuneuvonta