Toimeentulotuen maksusitoumuksien toimittaminen koronatilanteessa

Jos toimeentulotuen asiakas on korona-epidemian vuoksi karanteenissa tai sairastunut ja tarvitsee kiireellisesti maksusitoumuksen elintarvikkeisiin, toinen henkilö voi hakea maksusitoumuksen Kelan palvelupisteestä hänen puolestaan.

Kela maksaa toimeentulotuen ensisijaisesti aina rahana asiakkaan tilille. Kiireellisessä tilanteessa, jossa asiakas ei voi odottaa rahansiirtoa, osa toimeentulotuesta voidaan myöntää maksusitoumuksena esimerkiksi ruokakauppaan.
Jos Kela arvioi yhdessä asiakkaan kanssa, että toimeentulotuen tarve on kiireellinen, voidaan sopia, että asiakas noutaa maksusitoumuksen Kelan palvelupisteestä virka-aikana. Vaihtoehtoisesti Kela voi toimittaa maksusitoumuksen eri viranomaisten yhteiseen asiointipisteeseen tai kunnan sosiaalitoimen palvelupisteeseen, jos asiasta on sovittu kunnan kanssa.

Jos asiakas on karanteenissa, toinen henkilö voi hakea maksusitoumuksen
Jos asiakas tarvitsee kiireellisesti elintarvikemaksusitoumuksen, mutta on koronaepidemian vuoksi karanteenissa tai sairaana, toinen henkilö voi hakea maksusitoumuksen Kelan palvelupisteestä. Jos toinen henkilö asioi ruokakaupassa asiakkaan puolesta, maksusitoumukseen kirjoitetaan sen henkilön nimi, joka sitoumuksen voi käyttää. Tässä poikkeustilanteessa erillistä valtakirjaa ei edellytetä.
Jos maksusitoumusta ei ole mahdollista noutaa Kelan palvelupisteestä tai asiointipisteestä, Kela voi yksittäistapauksessa selvittää ruokakaupasta, onko maksusitoumus mahdollista toimittaa suojatulla sähköpostilla ruokakauppaan, jos asiakas antaa suostumuksensa.
Jos asiakas ei voi odottaa tuen maksua rahana tilille, ja toinen henkilö ei voi hakea maksusitoumusta ja asioida hänen puolestaan, Kela ratkaisee tilanteen yhteistyössä asiakkaan ja kunnan kanssa.

Apteekit saavat sähköisesti tiedon maksusitoumuksesta
Kun asiakkaalle myönnetään perustoimeentulotuki, hän saa automaattisesti maksusitoumuksen apteekkiin reseptillä määrättyjä lääkkeitä varten. Lääkemaksusitoumus siirtyy Kelasta sähköisesti suoraan apteekkiin.
Sähköiset lääkemaksusitoumukset välittyvät apteekkeihin normaalisti myös korona-epidemian aikana. Jos asiakas ei itse pääse apteekkiin, omainen tai muu henkilö saa asiakkaan lääkkeet esittämällä apteekissa asiakkaan Kela-kortin. Jos omaisella tai muulla henkilöllä ei ole käytössä asiakkaan Kela-korttia, asiakas voi antaa valtuutuksen Suomi.fi:ssä apteekkiasiointia varten.

Lisätietoja