Väliaikaisia muutoksia palkansaajan ja yrittäjän työttömyysetuuksiin

Palkansaajan ja yrittäjän työttömyysetuuksiin tulee määräaikaisia muutoksia, jotka parantavat työttömyysturvan tasoa ja ehtoja. Työttömyysetuuksia haetaan TE-palvelujen ja Kelan ohjeiden mukaisesti.

Lomautetut, työttömäksi jääneet ja yrittäjät, joiden yritystoiminta on loppunut koronaepidemian takia, voivat hakea työttömyysetuutta ilmoittautumalla ensin TE-palveluihin työttömäksi työnhakijaksi. Jos palkansaaja kuuluu työttömyyskassaan, hän hakee ansiopäivärahaa kassasta. Jos palkansaaja ei kuulu kassaan, hän voi hakea peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea Kelasta. Yrittäjät voivat saada Kelasta työmarkkinatukea 16.3. alkaen, jos yritystoiminta on tyrehtynyt koronaepidemian takia.
Työttömyysetuuksien takautuva hakuaika on 3 kuukautta.

Työttömyysetuuksien määräaikaiset muutokset:Nykyiset 5 omavastuupäivää poistetaan. Työttömyysetuutta voi saada heti ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien.

  • Työttömyyspäivärahan enimmäisaika ei kulu lomautusten aikana.
  • Työssäoloehtoa lyhennetään väliaikaisesti palkansaajilla nykyisestä 26 viikosta 13 viikkoon. Yrittäjän niillä perheenjäsenillä, jotka eivät omista yritystä, työssäoloehto lyhenee 52 viikosta 26 viikkoon. Lyhennetty työssäoloehto on voimassa 16.3.2020 alkaen ja se koskee henkilöitä, joilla on vähintään yksi työssäoloehtoon luettava viikko 1.3.2020 lukien.

Yrittäjien oikeus työmarkkinatukeen
Yrittäjälle voidaan maksaa työmarkkinatukea, jos yrityksessä työskentely on päättynyt tai yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa. Yritystoimintaa ei tarvitse lakkauttaa, jotta voi saada työmarkkinatukea.
Muutokset ovat voimassa 30.6. asti.

Työttömyysetuutta on haettava ennen toimeentulotukeen turvautumista
Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, ja sen määrään vaikuttavat kaikki asiakkaan ja hänen perheensä käytettävissä olevat tulot ja varat. Tuloiksi lasketaan myös muut sosiaalietuudet. Perustoimeentulotukea ennen pitää selvittää oikeus esimerkiksi työttömyysturvaan, asumisen tukiin, vanhempainpäivärahoihin ja sairauspäivärahaan.

Lisätietoja asiakkaille: