Verkkokysely asukasaktiivisuudesta ja demokratiasta

Syksyllä toteutettiin Iin kylien neuvottelukunnan "Meidän Iin kylien turvallisuuskysely 2022" - jossa kartoitettiin kyläläisten ajatuksia turvallisuudesta. Saatuja vastauksia hyödynnetään kylän turvallisuussuunnitelman laatimisessa ja kylän toiminnan kehittämisessä. Mukana kyselyssä olivat ne kylät, joissa on rekisteröity kylä-/tai asukasyhdistys - valmiit kyläturvallisuussuunnitelmat liitetään osaksi Iin kunnan valmiussuunnitelmaa.

Kuntalaispalautteen perusteella haluttiin valmistella kysely, jolla kartoitetaan kylät/asuinalueet, joissa ei ole järjestäytynyttä kylä-/asukasyhdistystoimintaa. 

Tämän kartoituksen jälkeen Iin kirjaston demokratia -hankkeessa järjestetään yleisötilaisuus, joka mahdollistaa aktiivisten kuntalaisten kohtaamisen ja tietoa kylä- tai asukasyhdistysten perustamisesta.

Kysely on avoinna 16.2.2023 saakka.

Asukasaktiivisuus ja demokratia 2023.