Majoitustoiminnan ilmoitusvelvollisuus

Onko majoitustoimintanne ilmoitusvelvollista, joka tapahtuu Oulunkaaren ympäristöpalvelujen alueella?

Kesän 2023 aikana selvitetään Oulunkaaren ympäristöpalvelujen alueen (Pudasjärvi, Ii, Utajärvi ja Vaala) majoittamiseen tarkoitettujen kalustettujen asuntojen tai loma-asuntojen toiminnan laajuutta. Oulunkaaren ympäristöpalveluiden ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmassa vuosille 2020-2024 on yhtenä painopisteenä (v. 2023) majoitustoiminnan kartoitus ja päivittäminen valvontarekisteriin. Taustalla majoitustoiminnan kartoitukseen ja päivittämiseen valvontarekisteriin on Terveydensuojelulain (TsL) 13 §, jonka mukaan majoitustoimintaan tarkoitetusta tilan käyttöönotosta tai toiminnan aloittamisesta tulee tehdä ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Milloin majoitustoiminta on ilmoitusvelvollista?
Ilmoitusvelvollisuus koskee majoitusliikkeitten lisäksi myös ei-ammattimaista majoitustoimintaa silloin, kun se tapahtuu erikseen majoitustoimintaan varatussa tilassa. Myös pienimuotoisesta, lyhytaikaisesta majoitustoiminnasta tehdään ilmoitus silloin, kun majoitukseen on varattu erilliset tilat. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi aamiaismajoitustoiminta, maatilamatkailun yhteydessä tapahtuva majoitus, tilapäiseen majoittamiseen tarkoitetut asuntolat ja yömajat. Ilmoitusvelvollista toimintaa ovat myös verkkoalustoilla majoitukseen tarjottavat huoneistot, jotka eivät ole yksityishenkilön omassa käytössä. Vapautus ilmoitusvelvollisuudesta koskee vain sellaisia yksityishenkilön käytössä olevia tiloja, joita vuokrataan harvoin ja lyhytaikaisesti. Jos yksityishenkilö vuokraa omia tilojaan säännöllisesti, tulee ilmoitus tehdä, vaikka tila olisi osan vuodesta omistajan omassa käytössä. Vapautus ilmoitusvelvollisuudesta ei koske toimintaa, jossa vuokrataan säännöllisesti esimerkiksi koko loma– ja sesonkikausien ajaksi majoitustilaa, vaikka tila loput vuodesta olisikin omistajan omassa käytössä. Laajimmillaan tällainen verkkoalustoilla tapahtuva toiminta vastaa ammattimaista majoitustoimintaa. Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle rajataan sellainen majoitustoiminta, joka perustuu asuinhuoneen huoneenvuokrasopimukseen asuinhuoneen vuokrauksesta annetun lain (481/1995) mukaisesti.

Ilmoituksen jättäminen majoitustoiminnasta Oulunkaaren ympäristöpalveluille

  • Pyydämme ensisijaisesti tekemään ilmoitukset ympäristöterveydenhuollon sähköisessä ilmoituspalvelussa eli Ilpassa: ilppa.fi/etusivu.

Liitteeksi tulee laittaa pohjapiirustus. Jos ilmoitusta ei pysty tekemään Ilpassa, voi sen tehdä lomakkeen kautta, joka löytyy Pudasjärven kaupungin kotisivuilta https://www.pudasjarvi.fi/ymparistoterveys-ja-elaimet/terveydensuojelu. Lomakkeet tulee toimittaa liitteineen ymparistopalvelut [at] pudasjarvi.fi tai postitse. Postiosoite: Oulunkaaren ympäristöpalvelut PL 10, Varsitie 7 93101 Pudasjärvi.

HUOM! Ilmoita lomakkeen lisätiedoissa ainakin: ilmanvaihtotyyppi ja asiakaspaikkojen määrä. Muista täyttää jokaisesta toimintaa koskevasta majoitushuoneistosta ilmoituslomake (esim. jokaisesta mökistä). Jos toiminnalla on sama y-tunnus / toimija katsotaan samaan aikaan saapuneet ilmoituslomakkeet yhdeksi ilmoitukseksi. Terveydensuojelulain 13 § mukaisen ilmoituksen käsittelystä peritään Oulunkaaren ympäristölautakunnan päätöksen mukainen maksu. Ympäristöterveydenhuollon suoritteiden ja eläinlääkinnän klinikkamaksujen taksat. Kysymyksiin aiheesta vastaa ympäristötarkastaja, Heljä Sirviö Oulunkaaren ympäristöpalvelut / Pudasjärven kaupunki Piisilta 1, 91100 Ii 040 6275542 helja.sirvio [at] pudasjarvi.fi