Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset 25.1.2022

Pohjois-Pohjanmaalla toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi ja toimenpiteiden koordinoimiseksi. Koordinaatioryhmä kokoontuu kerran viikossa ylläpitämään tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta, alueellisia suosituksia sekä rajoituksia eri kriteerien pohjalta.

Koordinaatioryhmä kokoontui tiistaina 25.1.2022. Ryhmä totesi sairaalakuormituksen säilyneen Pohjois-Pohjanmaalla maltillisena, vaikka tartuntoja todetaan edelleen paljon. Sairaalakuormituksen säilyessä maltillisena voidaan alueella voimassa olevia rajoituksia hallitusti purkaa. Ryhmä suositteleekin Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle, että se tarkastelisi uudelleen alueella voimassa olevaa rajoitusta sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamääristä.

Koordinaatioryhmän suositukset Pohjois-Pohjanmaalle