Koulujen lähiopetus 1-3.luokkalaisille 23.3.2020 alkaen

Valtioneuvosto on 20.3.2020 klo 13 linjannut lähiopetuksen järjestämistä poikkeusoloissa uudelleen. Linjauksen mukaan kaikki peruskoulun 1—3 luokkien oppilaat voivat saada tarvittaessa opetusta myös lähiopetuksen muodossa.

Kouluun ei ole kuitenkaan linjaukseen tehdyn tarkennuksen jälkeenkään pakko mennä, vaan myös 1—3 luokkalaisia suositellaan vahvasti edelleen osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista.

Lähiopetusta Iissä on järjestetty Haminan koululla ja Kuivaniemen päiväkodilla niiden oppilaiden osalta, joille valtioneuvoston aiemman linjauksen mukaan lähiopetusta on pitänyt järjestää.

Muutoksella lisätään oppilaiden yhdenvertaista oikeutta saada tarvittaessa perusopetuslain mukaista lähiopetusta. Perusopetuksen oppilaille neljännestä vuosiluokasta kymmenenteen opetus järjestetään edelleen etäopetuksena ja poikkeuksellisin opetusjärjestelyin lähiopetuksen sijaan. Rajoitusten ensisijaisena pyrkimyksenä on ehkäistä koronavirusepidemian leviäminen.

Lähiopetus toteutetaan edelleen Iissä 23.3.2020 lähtien Haminan koululla Kirkkotiellä ja Kuivaniemellä varhaiskasvatuksen yhteydessä. Kuivaniemelle otetaan Kuivaniemellä lähikoulussa olevat ja Haminan kouluun kaikkien muiden koulujen oppilaat. Mikäli lähiopetusta tarvitsevia oppilaita tulee muiden perusopetuksen koulujen osalta merkittävästi, harkitaan myös näiden koulujen avaamista lähiopetukseen.

Maanantaina 23.3. uusien lähioppilaaksi tulevien oppilaiden huoltajien tulee järjestää koulukuljetus kouluun ja takaisin. Koulu alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 13.00. Tiistain 24.3. osalta lähiopetukseen osallistuvia oppilaita ja heidän huoltajiaan tiedotetaan erikseen koulukuljetuksesta ja muista järjestelyistä. Lähikoulussa jo 18.3.-20.3.2020 olleiden oppilaiden osalta koulukuljetukset toteutetaan maanantaina 23.3. sovitusti.

Huoltajien tulee ilmoittaa 1. – 3.- vuosiluokalla olevan oppilaan tarve lähiopetukseen Wilman kautta tulevan viestin kyselylinkkiin vastaamalla. Wilman linkki lähetetään perjantain 20.3.2020 aikana kaikille 1.-3.-vuosiluokkien oppilaiden huoltajille. Pyydämme kuitenkin edelleen huoltajia vakavasti harkitsemaan lähiopetuksen tarpeellisuutta. Vastaukset tulee toimittaa sunnuntaihin 22.3.2020 klo 12 mennessä. 

Mikäli 1. – 3. –vuosiluokan oppilaanne edelleen voi jatkaa etäopetuksessa, teidän ei tarvitse ilmoittaa siitä eikä vastata kyselyyn. Jos lapsenne jo on lähiopetuksessa, teidän ei myöskään tässä tapauksessa tarvitse vastata kyselyyn eikä ilmoittaa asiasta.

Tuomo Lukkari, opetusjohtaja
tuomo.lukkari [at] ii.fi, p. 040 6568887