Iin päättäjien kannanotto: Elinvoiman ja turvallisuuden tukeminen on kaikkien - myös Pohteen tehtävä

Me Iin päättäjät, jotka vastaamme kuntalaisten ja alueen toimijoiden elinvoimasta, hyvinvoinnista ja turvallisuudesta, olemme kovin hämmentyneitä ja pettyneitä sen johdosta, miten vähäiset alueen kuntien ja niiden eri toimijoiden vaikuttamismahdollisuudet Pohteen päätöksiin ovat.

Päätöksien osalta puhutaan kunnan asukkaille, yhteisöille, kunnalle ja sen alueen yrityksille kriittisistä palveluista. Ymmärrämme valtion tasolta tulevat talouspaineet. Niiden asianmukainen, vastuullinen hoitaminen ja toisaalta järjettömiin tavoitteisiin ja aikatauluihin vastaaminen on meidän kaikkien yhteinen asiamme ja vaikuttamisen kohteemme.

On kuitenkin kohtuutonta, kuinka epäreilusti Pohteen esitykset ja osin jo tekemät ratkaisut kohtelevat alueen pohjoista osaa.
Kärsimme ns. vuokra-asetuksen tulkinnan takia noin 1M€ vuosittaisesta vuokratulojen vähennyksestä. Siirtolaskelmat johtavat toteutuessaan Iin osalta 1,2M€ valtionosuuksien alennukseen ja mikä kaikkein ikävintä, jokainen Pohteen ratkaisuista näyttää kohdistuvan kohtuuttoman paljon alueen pohjoiseen osaan. 

Ensimmäiset järjestämisohjelman linjaamat päätökset veivät Iin alueelta suhteettoman paljon alueen palvelutarpeeseen nähden tärkeitä hoitopaikkoja ja palveluja, jotka oli tarkoitus korvata avo- ja liikkuvilla palveluilla. Näyttää siltä, että ainakaan vielä ratkaisut eivät kohtaa tarvetta.

Kuntiin tulevien palautteiden tulva ja yleinen hätä asian suhteen ovat käsin kosketeltavia.
Olimme jollakin tapaa ymmärtäväisiä maantieteellisesti isoa, koko pohjoisen Pohteen osalta palvelevaa ratkaisua kohtaan, jolla sotepalvelut olisi tuotu aidosti ja säännöllisesti liikkuvana palveluna myös Kuivaniemelle. Nyt kuitenkin näyttää siltä, että sillekin ollaan vetämässä rasteja päälle. Tämä on käsittämätöntä, sillä Kuivaniemeltä ei voida tukeutua Pohteen muihin sotepalvelupisteisiin, koska niitä ei lähimaastossa ole. Lähin palvelupiste sijaitsee Kuivaniemen kirkonkylältä yli 30 km päässä Iissä. Pohjoisessa alkaa toisen hyvinvointialueen alue. On myös tärkeä ymmärtää, että Kuivaniemen palveluihin tukeudutaan koko Iin pohjoisen alueen (Oijärvi, Olhava, Yli-Olhava jne) osalta. Matkaa nykyiseenkin palvelupisteeseen on helposti 30-40 km. Lisäksi julkinen liikenne on olematon. 

Nykyisessä maailmantilanteessa Oulun seudun, Pohjois-Pohjanmaan ja koko Pohjois-Suomen alueen elin-, veto- ja pitovoimaa rakennettaessa on yhdessä tunnistettu elintärkeitä ja jatkon kannalta kriittisiä asioita yhteisessä Pohjois-Suomen ohjelmassamme. Ne edellyttävät paljon erityisesti Pohjois-Pohjanmaan pohjoiselta alueelta.

Iin kunnan läpi kulkee ainoat pohjois-eteläsuunnan valtaväylät: E4- ja rautatie, jotka ovat kriittisiä sekä varautumisen että elinkeinoelämän kannalta.
Niiden toimivuus tekee alueestamme portin länteen ja pohjoiseen. Tästä näkökulmasta on käsittämätöntä, että Pohteen suunnitelmissa on lakkauttaa Kuivaniemen ja Oijärven paloasemat. Liikennevirrat ja elinkeinoelämä eivät voi toimia, saati kehittyä alueella, jos näitä palveluja ei ole saatavissa. Puute aiheuttaa myös erittäin suuren kysymysmerkin kaikkien etelä-pohjoissuuntaan kulkevien henkilö- ja materiaalikuljetusten turvallisuuden osalta. Pahimmillaan se estää koko Suomelle tärkeiden uusiutuvien energiahankkeiden toteutumisen ja myös edelleen Suomelle tärkeän turveteollisuuden jatkuvuuden alueella. 

Iin kunta
Marjukka Manninen, kunnanjohtaja
Johannes Tuomela, valtuuston puheenjohtaja
Iin kunnan valtuustoryhmien johtajat 
Jari-Jukka Jokela, Suomen Keskusta
Leena Tiiro, Vasemmistoliitto 
Petri Tervonen, Kokoomus
Petri Hyvönen, Perussuomalaiset
Risto Säkkinen, Sosiaalidemokraatit
Aila Paaso, Vihreä Liitto
Harri Sanaksenaho, Iin Sitoutumattomat
Noora Huotari, valtuustoryhmä Noora Huotari