Esi- ja perusopetuksen oppilaille ateriakorvaus 18.3.-13.5.2020 ajalle

Kunnan johtoryhmä on 2.4.2020 päättänyt kouluruokailujen järjestelyistä poikkeusoloissa. Esi- ja perusopetuksen oppilaille huoltajien taloudellisen tilanteen niin vaatiessa myönnetään ateriakorvaus, jonka suuruus on 3 euroa / oppilas / koulupäiväajalla 18.3.2020-13.5.2020.

Ateriakorvauksen maksaminen toteutetaan maksuosoituksena alueen ruokakauppoihin.

Korvauksen maksamista varten huoltaja ilmoittaa sen tarpeesta Wilma – järjestelmän kautta opetuksen järjestäjälle. Opetuksen järjestäjä ei toteuta tarvearviointia. Perheet arvioivat itse tarpeensa ateriakorvaukselle. Opetuksen järjestäjä tarkistaa oikeuden ateriakorvaukseen ja sen suuruuden (perheen esi- ja perusopetuksessa olevien lasten määrän). Huoltajien tulee toimittaa tarveilmoitus vastaamalla verkkokyselyyn 8.4.2020 klo 14.00 mennessä. 

Opetuksen järjestäjä toimittaa maksuosoitukset alueen lähikauppoihin. Huoltajat voivat käydä 9.4.2020-13.5.2020 välisenä aikana valitsemassaan iiläisessä ruokakaupassa ostamassa tarvikkeita esi- ja perusopetuksen oppilaiden ruokailujen toteuttamiseen. Maksuosoituksella ei voi ostaa muuta kuin elintarvikkeita (ei esimerkiksi makeisia, virvoitusjuomia, hygieniatuotteita, tupakka- tai alkoholituotteita, toimisto- tai paperitarvikkeita tai vaatteita). Maksuosoituksen käyttäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä.

Ateriatakorvauksen tavoitteena on tukea iiläisiä perheitä selviämään poikkeustilanteesta. 

Toimintaohje:

  • Huoltajat määrittävät, tarvitsevatko he ateriatukea.
  • Mikäli perheellä on tarve ateriatuelle, huoltajat täyttävät verkkokyselyn: https://sivistyspalvelut.kotisivukone.com/lomake.html?id=40990
  • Huoltaja voi hakea valitsemastaan iiläisestä ruokakaupasta maksuosoituksen määrittelemän enimmäissumman verran elintarvikkeita. Ostoksia voi tehdä useammalla kerralla. Maksuosoitusta käytettäessä on todistettava henkilöllisyytensä.

Esiopetuksen osalta tuki koskee oppilaita, jota eivät osallistu lähiopetukseen kunnan tai yksityisen palveluntuottajan järjestämässä esiopetuksessa.

Tuomo Lukkari, opetusjohtaja
tuomo.lukkari [at] ii.fi, p. 040 656 8887