Kotikunnattomat potilaat ja koronaviruksen hoito

Myös kotikunnattomilla asiakkailla voi olla oikeus saada hoitoa koronaviruksen vuoksi julkisessa terveydenhuollossa. Kela voi maksaa julkiselle terveydenhuollolle valtion korvausta hoitokustannuksista.

Koronaviruksen hoitoa koskevat samat kansainväliset säännöt kuin muissakin tilanteissa. Asiakkaalla on esimerkiksi oikeus saada lääketieteellisesti välttämätön koronaviruksen hoito samalla hinnalla kuin kunnan asukkailla, jos hän esittää eurooppalaisen sairaanhoitokortin.
Jos asiakkaalla ei ole kotikuntaa Suomessa, julkinen terveydenhuolto pyytää häntä esittämään hoito-oikeustodistuksen. Asiakkaan hoito-oikeustodistuksesta tulee ottaa kopio valtion korvauksen hakemista varten. Todistuksen tulee olla voimassa hoidon ajankohtana.
Jos asiakkaalla ei ole kotikuntaa eikä hoito-oikeustodistusta, hän maksaa itse kaikki hoidon tuottamisesta aiheutuneet kustannukset. Jos asiakas ei maksa kustannuksia maksumuistutuksesta huolimatta, julkinen terveydenhuolto voi hakea valtion korvausta Kelasta, jos kyse on ollut terveydenhuoltolain 50 §:n mukaisesta kiireellisestä hoidosta.

Valtion korvaus julkiselle terveydenhuollolle

Julkinen terveydenhuolto voi saada valtion korvausta sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon kustannuksista. Korvausta voi saada myös potilaille maksuttomista palveluista. Kustannuksista korvataan enintään palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kustannusten määrä, josta on vähennetty asiakkaalta mahdollisesti perityt asiakasmaksut.

Kansainvälisten asioiden keskus palvelee

Jos asiakkaan oikeus sairaanhoitoon Suomessa on epäselvä, julkinen terveydenhuolto voi ottaa yhteyttä Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen, p. 020 635 1808 (arkisin klo 9-16), kymenlaakso.kv [at] kela.fi. Kela pyrkii selvittämään, onko asiakkaalla oikeus hoitoon Suomessa. Myös hoitokustannusten valtion korvaukseen liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä Kelan kansainvälisten asioiden keskukseen. 

Lisätietoja