Tärkeää tietoa työnhakijaksi ilmoittautuvalle yrittäjälle

Laki yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan on voimassa 8.4. lähtien. Oikeus koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Yrittäjän on työttömyysturvaa saadakseen tehtävä kaksi asiaa: ilmoittauduttava työnhakijaksi TE-toimistoon sekä haettava työmarkkinatukea Kelasta. Yrittäjän tulee ilmoittautua työnhakijaksi 15.4. mennessä, jotta hän voi saada työmarkkinatukea takautuvasti 16.3. lähtien.

Yrittäjä voi saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman kysynnän heikkenemisen vuoksi. Yrittäjällä on oikeus työttömyysturvaan, jos epidemian takia päätoiminen työskentely on päättynyt tai yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 euroa/kk.

Työmarkkinatukea voidaan maksaa 16.3.–30.6.2020 välisenä aikana. Tukea voi kuitenkin saada vasta siitä alkaen, kun edellytykset täyttyvät.

Yrittäjän on huomattava tehdä kaksi asiaa: ilmoittauduttava työnhakijaksi TE-toimistoon sekä haettava työmarkkinatukea Kelasta. Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista.

Miten yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi?

Kätevämmin ilmoittautuminen työnhakijaksi hoituu TE-toimiston Oma asiointi -verkkopalvelussa. Yrittäjälle ei ole erillistä sähköistä ilmoittautumislomaketta, vaan hän tekee normaalin työnhakijaksi ilmoittautumisen. Ilmoittautumisessa on tärkeä tehdä kaikki vaiheet. Muuten työnhaku ei astu voimaan. Huolellinen tietojen täyttäminen jouduttaa käsittelyä.

Oma asioinnissa työnhakijaksi ilmoittautumisessa tehdään seuraavat vaiheet:
1) Täydennä yhteystietosi ja työnhaun tiedot Askel askeleelta -ohjeen mukaisesti.
2) Tee palvelutarvearvio viimeistään 2 arkipäivän kuluessa.
3) Päivitä suunnitelma viimeistään 7 arkipäivän kuluessa.

Työttömyysturvalaki ei edellytä yrittäjää hakemaan kokoaikatyötä. Kuitenkin vastaamalla Oma asioinnissa asiaa koskevaan kysymykseen 'Kyllä', nopeutuu työttömyysetuuden käsittely.

Yrittäjän tulee ilmoittautua työnhakijaksi 15.4. mennessä, jotta hän voi saada työmarkkinatukea takautuvasti myös työnhakua edeltävältä ajalta 16.3. lähtien. Jos yrittäjä ilmoittautuu 15.4. jälkeen, työmarkkinatukea voi saada aikaisintaan työnhaun alkamisesta lukien ja edellytysten muuten täyttyessä.

Jos TE-toimisto pyytää asiassa selvitystä, kannattaa selvitys antaa mahdollisimman pian Oma asiointi-verkkopalvelun kautta.
 

Miten työmarkkinatukea haetaan?

Työmarkkinatukea haetaan Kelasta ja Kela maksaa työmarkkinatuen yrittäjälle. Kela rakentaa yrittäjille oman verkkohakemuksen. Kela ilmoittaa kela.fissä tarkemmin, milloin yrittäjä voi täyttää hakemuksen sähköisessä asiointipalvelussa.

Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä YEL-vakuutuksen voimassaoloa. Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työmarkkinatukea. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.
 

Lisätiedot: