Vastaa hyvinvointikyselyyn 1.6.-6.8.2023: Miten nää voit?

Hyvinvointipalvelut on käynnistänyt Hyvinvointisuunnitelman tekemisen vuosille 2023-2025. Kuntalaisia kuullaan valmistelun aikana ja kuuleminen käynnistetään pienimmistä kuntalaisista.

Vastaa hyvinvoinnin verkkokyselyyn 1.6.-6.8.2023!
Isompien kuntalaisten (kouluikäiset lapset, nuoret, työikäiset ja ikäihmiset) kuuleminen tapahtuu verkkokyselyllä.

Pienten alle kouluikäisten kuntalaisten kuuleminen tapahtuu piirtäen ajalla 16.5.-9.6.2023.
Alle kouluikäiset lapset voivat kertoa piirtäen hyvinvoinnistaan eli aiheena on oma ja perheen arki sekä niihin liittyvät omasta mielestä tärkeät ja kivat asiat. Piirustus palautetaan Iin ja Kuivaniemen kirjastoihin ma 13.6.2023 klo 12 mennessä. Piirustuksen koko A4.

Piirustuksen etupuolelle voi kirjoittaa etu- tai lempinimen sekä ikä. Halutessaan voi kirjoittaa lapsen ajatuksia hyvinvoinnista. Piirustuksia ei palauteta. Pienten kuntalaisten piirustuksista koostetaan näyttely Nätteporiin ajalle 20.6.-31.7.2023, jolloin kaikki voivat käydä tutustumassa pienten kuntalaisten piirustuksiin ja ajatuksiin omasta hyvinvoinnista.

Kiitos osallistumisesta!

Hyvinvointisuunnitelma on kuntastrategian osa, joka kuvaa tavoitteet ja toimenpiteet sekä sisältää myös muita vapaaehtoisia tai lakisääteisiä hyvinvointia tukevia suunnitelmia. Kuntalain mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja
toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain. Hyvinvointisuunnitelma on valmis ennen syksyn talousarviokäsittelyä.

Lisätiedot:
Janne Puolitaival, hyvinvointijohtaja p. 050 3950 462, janne.puolitaival [at] ii.fi
Riitta Räinä, hyvinvointikoordinaattori p. 050 3950 305, riitta.raina [at] ii.fi

Vihkosaaren ranta.