Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan hakua jatketaan 31.5.2020 saakka

Hakuaika: 5.5.-31.5.2020

Koululaisten aamu- ja iltapäivähoito on tarkoitettu 1.-2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisoppilaille klo 7:00-17:00 väliselle ajalle. Ryhmä perustetaan Kuivaniemen, Olhavan, Jakun ja Haminan kouluille, jos sitovia ilmoittautuneita on vähintään 8. 

Maksu peritään hakemuksessa ilmoitetun tarpeen mukaan lukukauden ajalta. Mikäli tarvetta ei ole hakemuksessa ilmoitettu, peritään täysi maksu. Aamu- ja iltapäivätoiminnasta voidaan anomuksesta irtisanoutua. Kunta ei ole velvollinen järjestämään kuljetusta toimintaan eikä toiminnasta kotiin.

Hakeminen tapahtuu Iin kunnan Wilman kautta. Linkki löytyy tästä. 

Lisätietoa aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja maksuista löytyy https://www.ii.fi/aamu-ja-iltapaivatoiminta

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on päättänyt aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä kokouksessaan 19.3.2020 §26.

Lisätietoja antavat toiminnan lähiesimiehet seuraavasti:

Haminan koulu: rehtori Jari-Jukka Jokela p. 050 395 0463
Kuivaniemen koulu: rehtori Markku Varanka p. 050 388 1831
Jakun koulu: koulunjohtaja Simo Silander p. 040 578 6522
Olhavan koulu: koulunjohtaja Anne Hakoköngäs p. 050 4 619 602