Kommentoi kuntastrategialuonnosta "Kultainen 50-luku"

Usein jokin uusi asia vaikuttaa kuitenkin tutulta? Vanhaan (1950-lukuun) ei sellaisenaan ole paluuta, vaan voidaksemme rakentaa parhaan mahdollisen iiläisten tulevaisuuden (2050) pitää vanha toteuttaa yllättävällä ja uudella tavalla. Iin kuntastrategialuonnos rakentuu tämän ajatuksen ympärille, ”Kultainen 50-luku" on paluuta vanhaan ja paljon uutta.

Kuntastrategiaa on luonnosteltu kolmen työpajan avulla. 

Tutustu luonnokseen ja kommentoi verkkokyselyn avulla

Strategialuonnoksen verkkokysely on avoinna kaikille. Luonnos sisältää kannen (sivu 1), lupaukset (sivu 2), tekstiosion (sivu 3) ja toimeenpanosuunnitelman (sivu 4).

Lisätiedot:
Johannes Helama, johannes.helama [at] micropolis.fi, p. 040 654 2551
kuntastrategian työryhmä