Yleisötilaisuus 16.5.2023: Valtatien 4 Olhavan ja Kuivaniemen taajamat sekä Myllykankangas

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella on käynnissä valtatien 4 pitkän aikavälin tavoitetilan ratkaisujen määrittäminen Iin, Olhavan, Myllykankaan ja Kuivaniemen taajamien sekä Myllykankaan kohdilla.

Valtatien 4 tavoitetilan saavuttaminen edellyttää merkittäviä muutoksia esimerkiksi valtatien liittymäratkaisuihin. Nyt tarkasteltavat periaateratkaisut tulevat pitkällä aikavälillä vaikuttamaan mm. asukkaiden päivittäisiin kulkureitteihin. Käynnissä olevalla suunnittelulla varaudutaan tulevaisuuteen.

ELY esittelee luonnoksia Kuivaniemen Kievarissa tiistaina 16.5.2023 klo 17.30-19.00. 

Kuivaniemen alueelle esitetään kahta eritasoliittymää, yksi joen molemmille puolille. Myös Olhavan alueelle ehdotetaan kahta eritasoliittymää, toinen joen etelä- ja toinen pohjoispuolelle. Näiden lisäksi myös Myllykankaan kohdalle esitetään eritasoliittymä. Tavoitteena on parantaa valtatien 4 sujuvuutta ja turvallisuutta. Pohjois-Iin ja Kuivaniemen välisen tieosuuden kehittämistavoitteita ovat muun muassa eritasoliittymät sekä jatkuva keskikaiteellinen ohituskaistatie myös taajamien kohdalla. Tieosuudella tavoitteellisena nopeusrajoituksena on 100 km/h ja nopeusrajoituksen tulisi olla vähintään 80 km/h.

Suunnitelmaluonnokset ovat nähtävillä Väylän verkkosivuillahttps://vayla.fi/vt-4-tavoitetila

Lisätiedot:
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, liikennejärjestelmävastaava Päivi Hautaniemi, p. 0295 038 239
etunimi.sukunimi [at] ely-keskus.fi

Iin kunta, elinvoimajohtaja Helena Illikainen, p. 040 620 5881
yhdyskuntajohtaja Eelis Rankka, p. 040 704 7667
etunimi.sukunimi [at] ii.fi