Vuoden 2021 ympäristöpalkinto maalämpöyrittäjä Juhani Malolle

Kunnanhallituksen myöntämä palkinto julkistettiin Iin IlmastoAreenassa 21.8.2021

Ympäristöpalkinto myönnettiin iiläiselle maalämpöyrittäjälle Juhani Malolle, joka on edistänyt lähienergian käyttöä.

Ympäristöpalkinnon voi saada sellainen, joka on teoillaan edistänyt asuinympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä, rakennusperinteen säilyttämistä, luonnon- ja maisemansuojelua, luonnonvarojen kestävää käyttöä, energian säästämistä, luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä tai muuta kestävän kehityksen kannalta tärkeää tavoitetta. Ympäristöpalkinnon tavoitteena on tukea Iin kestävän kehityksen periaatteita sekä tarjota kannustava esimerkki kuntalaisille, alueen yhdistyksille ja yrityksille.