Iin vesiliikelaitos tiedottaa 12.9.2019

Torstaina 12.9.2019 vedenottamolla ilmenneen vian johdosta voi Pentinkankaalla, Ojakylässä ja Iin keskustassa Iijoen eteläpuolella esiintyä painevaihtelua ja veden samentumista.

Verkostovettä voi käyttää normaalisti talousvetenä. Korjaustöiden arvioidaan kestävän lauantaihin 14.9.2019 saakka.

Lisätietoja voitte tarvittaessa kysyä:

  • Pekka Paaso 050 388 1840 tai
  • Miia Räihä 050 375 3930

Pekka Paaso, johtaja
Iin vesiliikelaitos