Rahoitusta tarjolla lähivesistösi kunnostamiseen

Onko kotijärvesi tai -jokesi tila heikentynyt? Kaipaako lähivetesi kunnostusta? Löytyisikö alueeltasi esimerkkikohteita peltojen ja metsien kestävän vesitalouden suunnitteluun?

Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelman ja maa- ja metsätalousministeriön peltojen ja metsien vesienhallinnan rahoitukset avautuvat hakuun syksyllä 2020. Rahoitusta voi hakea Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuksesta ja hakijana voi olla esimerkiksi kunta, järviyhdistys, osakaskunta, kyläseura tai muu yhteisö.

Kootkaa lähitiimi ja miettikää kunnostushankkeenne tarve ja sisältö. Olkaa yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijoihin, me autamme hankehakuun liittyvissä asioissa. 

Vesistökunnostusterveisin,

Kunnostushankkeet: Henri Vaarala, 0295 038 020, henri.vaarala [at] ely-keskus.fi  
Maa- ja metsätalouden vesienhallinta: Anne-Mari Rytkönen, 0295 038 083, anne-mari.rytkonen [at] ely-keskus.fi

Lisätietoja: 
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue