Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset

Pohjois-Pohjanmaalla toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi ja toimenpiteiden koordinoimiseksi. Koordinaatioryhmä kokoontuu kerran viikossa ylläpitämään tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta, alueellisia suosituksia sekä rajoituksia eri kriteerien pohjalta.

Koordinaatioryhmä kokoontui tiistaina 4.1.2022. Ryhmä totesi koronatilanteen jatkuneen Pohjois-Pohjanmaalla vaikeana. Tartuntoja todetaan edelleen paljon ja tilanne aiheuttaa merkittävää kuormitusta niin perusterveydenhuollolle kuin erikoissairaanhoidollekin. Sairaalahoitoa vaatineiden potilaiden määrät ovat säilyneet samalla tasolla edellisviikkoihin verrattuna, mutta määrien ennakoidaan nousevan joulun ja vuodenvaihteen vaikutuksesta.

Koordinaatioryhmän suositukset Pohjois-Pohjanmaalle