Ota kantaa 17.5. mennessä: Sotekeskusten määrä ja palvelut 2023-2025

Kerro näkemyksesi Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyskeskusten kehittämisestä ja määrästä.

Lausuntoaika on 19.4.–17.5.2023. Voit antaa palautetta suunnitelmasta virallisen lausunnon tai nimettömänä verkkokyselyn kautta.

Iin alueen suunnitelmat on esitetty kohdassa "Oulunkaari". Tutustu suunnitelmaluonnokseen (pdf): https://pohde.fi/wp-content/uploads/2023/04/Tarpeenmukaisten-sote-keskusten-lausuntoluonnos_final_18.4_laaja-versio-jakeluun.pdf

Virallisen lausunnon suunnitelmaluonnoksesta voi lähettää hyvinvointialueen kirjaamoon: kirjaamo [at] pohde.fi (kirjaamo[at]pohde[dot]fi)
Virallisissa lausunnoissa pyydämme ottamaan kantaa muun muassa seuraaviin teemoihin suunnitelmaluonnoksen pohjalta:

  • Onko esitetty sosiaali- ja terveyskeskusten palveluvalikoima ja määrä alueiden väestön palvelutarvetta vastaava?
  • Mikä on näkemyksenne yksiköihin, joiden palveluvalikoimaa ja tuottamistapaa esitetään lausuntomateriaalissa arvioitavaksi.
  • Onko asiointisuunnat, työmatka- ja julkinen liikenne sekä välimatkat huomioitu riittävällä tavalla sosiaali- ja terveyskeskusten palveluverkostoss
  • Miten sosiaali- ja terveyskeskuksen tulisi paikallisesti toimia, jotta se vastaa asukkaiden palvelutarvetta?
  • Mitkä ovat tärkeimpiä keinoja henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi Pohjois-Pohjanmaalla?

Vaihtoehtoisesti voit vastata verkkokyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/627F34B718596E7B