Oulun seudun kuntajohtajat linjasivat etenemistä kohti tulevaisuuden liikennejärjestelmää

Oulun seudun kuntajohtajat kokoontuivat 15.6.2023 tarkastelemaan tulevaisuuden liikennejärjestelmän avainkysymyksiä ja sitä, millaisin askelin olisi järkevää nykytiedon valossa edetä. Ajatuksissa olivat syksyn mittaan käynnistyvät valtion kanssa käytävät maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-neuvottelut, joissa seuraavista toimista on mahdollisuus sopia valtion kanssa.

Lähijuna ja ratikka olivat keskustelun keskiössä, sillä ne ovat mittaluokiltaan ja vaikutuksiltaan hyvin erilaisia: lähijunaa varten tarvittavissa investoinneissa puhutaan noin neljän miljoonan euron suuruusluokasta, kun ratikassa on helposti kyse puolen miljardin euron mittaluokasta. On myös huomattava, että ne ovat kaupunkikehityshankkeina erilaisia: esimerkiksi Turun raitiotien tuoreessa yleissuunnitelmassa raitiotien vaikutusalueelle arvioidaan toteutuvan noin 35 % enemmän asunto-, toimisto- ja liiketilarakentamista vuoteen 2050 mennessä verrattuna runkobussivaihtoehtoon. Samoin Vantaalla on selvitetty, että ratikka on kaupunkikehityshankkeena merkittävä, ja se lisää elinvoimaa, tuo työtä, tuloja ja investointeja kaupunkiin.

Kuntajohtajat tulivat siihen tulokseen, että joukkoliikennettä tulee kehittää tiiviisti yhdyskuntarakenteen kehittämisen kanssa.

Limingan kunnanjohtaja Pekka Rajala korostaa, että olemassa olevaa raideinfraa tulee hyödyntää nykyistä paremmin liikennejärjestelmän kanssa. ”Lisäksi kunnat luonnollisesti ohjaavat maankäyttöä sen mukaisesti, kun tiedetään lähijunan toteutuminen”, linjaa Iin kunnanjohtaja Marjukka Manninen.

Lähijunasta tiedetään jo valtion selvitysten perusteella suhteellisen paljon ja nyt työn alla oleva liikennejärjestelmäsuunnitelma antaa lisätietoa sen mahdollisesta roolista seudun keskuksia yhdistävänä nopeana palvelua. Ratikkaa on sen sijaan arvioitu toistaiseksi vasta suuruusluokkatasolla, mikä ei riitä satojen miljoonien päätöksen tekemisen pohjaksi.

”Kun nyt katsoo mitä kaikkea Vantaakin on selvittänyt ratikkapäätöksensä pohjaksi, on selvää, että meidänkin on suunniteltava vielä hyvä tovi”, arvioi Oulun kaupungin konsernijohtaja Ari Alatossava.

Todettiin yhdessä, että MAL-neuvottelut tarjoavat hyvän mahdollisuuden viestiä valtiolle, että molempia raideratkaisuja halutaan pitää vielä auki. Lähijunan osalta LVM:n kaavailema junaliikenteen kilpailuttamisaikataulu antaa siihen mahdollisuuden. MAL-pöydässä voitaisiin linjata, millaisia maankäytön ratkaisuja valtio kunnilta odottaa matkustajapotentiaalin kasvattamiseksi. Ratikkaselvitysten osalta voitaisiin varmistaa valtion osallistuminen suunnittelukustannuksiin.

”Joukkoliikenteen tehostamisen lisäksi tarvitaan monipuolista keinovalikoimaa, jotta liikenteen päästötavoitteet saavutetaan. Niitäkin toimia on valmisteltava lähivuosina”, korostaa Muhoksen kunnanjohtaja Jussi Rämet.

Lisätiedot: kehittämispäällikkö Claes Krüger, puh. 044 703 1247, sähköposti claes.kruger [at] ouka.fi

https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/oulun-seudun-liikennejarjestelmasuunnitelma

 

Oulussa 21.6.2023                  

Marjukka Manninen, Ii

Maarit Alikoski, Hailuoto

Tuomas Lohi, Kempele

Pekka Rajala, Liminka

Paula Karsi-Ruokolainen, Lumijoki

Jussi Rämet, Muhos

Seppo Määttä, Oulu

Vesa Anttila, Tyrnävä