Kansanedustaja Janne Heikkinen: Iijoki tulisi palauttaa vaelluskalojen kärkikohteeksi

Kansanedustaja Janne Heikkinen (kok) vieraili maanantaina 16.5.2022 Iissä tutustumassa Iijoen Raasakan vanha luonnonuoma -yhteistyöhankkeeseen. 

Iin kunnanjohtaja Marjukka Manninen, kunnan luottamushenkilöitä ja hankkeen asiantuntijoita kävivät Uiskarin kalatiellä ja Raasakan säännöstelypadolla. Vilkas keskustelu vaelluskalakantojen palauttamisesta luonnonuomaan, virkistysarvojen parantamisesta ja onnistumisiin vaikuttavista tekijöistä jatkui Villa Kauppilassa. 

 

Iin kunnan, PVO-Vesivoiman ja Etelä- ja Pohjois-Iin jakokuntien yhteistyöhankkeen 2017–2021 ja jatkohankkeen 2022–2023 tavoitteet ja toimenpiteet kiinnostivat Heikkistä, jolle vaelluskalakantojen vahvistaminen on lähellä sydäntä. 

 

Vanhan uoman hankkeessa Heikkistä kiinnosti erityisesti virtaaman vaikutus kalojen nousuun, uoman potentiaali nousukaloille ja kalastuspaine uoman alapuolella. Vaikka noin yhdeksän kilometrin pituinen uoma on pieni osa Iijokea, hankkeen aikaansaannokset olivat tehneet kansanedustajaan vaikutuksen, ja hän kannustikin jatkamaan hyvää työtä muuallakin Iijoella:

 

”Hanke on hyvä esimerkki paikallisesta yhteistyöstä. Kannustan kaikkia osapuolia kunnianhimon tason nostoon. Iijoella on kokonaisuutena valtava potentiaali palata takaisin merkittäväksi vaelluskalojen kärkikohteeksi. Siksi vaikutuksia tulisi tavoitella koko joen mitalta”, Heikkinen sanoi.Kuva (Hauki Media): Iin kunnanjohtaja Marjukka Manninen, Janne Heikkinen ja PVO-Vesivoiman ympäristöpäällikkö Aaro Horsma.

Iijoen Raasakan vanhan uoman -hankkeessa on onnistuttu palauttamaan lohen luontainen elinkierto vanhaan uomaan. Vuonna 2018 uomassa kuoriutuneet lohenpoikaset ovat vuonna 2021 palanneet takaisin kotijokeensa sukua jatkamaan. Heikkiselle on mieluista, että työ kohdistuu nimenomaan luonnonuomaan.

 

Uiskarin kalatietä pitkin uomaan nousevien lohien määrä on vasta muutamia satoja kappaleita, joten vaelluskalat palauttavia toimenpiteitä ja hyväksi havaittuja käytäntöjä jatketaan vanhassa uomassa 2022–2023.