Alueellisen PPSHP COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset

Pohjois-Pohjanmaalla toimii alueellinen koordinaatioryhmä STM:n edellyttämän alueellisen viranomaistyön organisoimiseksi ja toimenpiteiden koordinoimiseksi.

Koordinaatioryhmä kokoontuu vähintään kerran viikossa ylläpitämään tilannekuvaa ja arvioimaan epidemiatilannetta, alueellisia suosituksia sekä rajoituksia eri kriteerien pohjalta.

Koordinaatioryhmä piti kokouksen 10.11.2020.

Pohjois-Pohjanmaalla koronatartuntojen määrän kasvu on hidastunut ja ilmaantuvuusluvut ovat hieman laskeneet. Tartuntojen alkuperä pystytään selvittämään yli 80% tapauksissa. Pohjois-Pohjanmaalla ollaan epidemian perustasolla. Oulussa ollaan siirtymässä kiihtymisvaiheen kynnykseltä perustason suuntaan.
Koordinaatioryhmä esittää, että määräaikaisia suosituksia Oulun kaupungin alueella jatketaan 3.12.2020 asti. Aiemmat suositukset ovat edelleen voimassa koko Pohjois-Pohjanmaalla.

Koordinaatioryhmän määräaikaiset suositukset Oulun kaupungin alueelle 3.12.2020 asti.

 Suu-nenäsuojainten käyttö

  • Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa. Suositus koskee yli 15-vuotiaita. Suositus ei koske yläkouluja eikä toisen asteen oppilaitoksia.

 Yksityistilaisuudet

  •  Suositellaan, ettei yli 20 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä.

 Harrastusryhmät

  • Ryhmämuotoiseen harrastamiseen annetaan tarkennettuja turvallisuusohjeita

 Riskiryhmät

  • Suositellaan välttämään vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmään kuuluvien luokse 10 päivän ajan sen jälkeen, kun on osallistunut tilaisuuteen, jossa on kasvanut riski korona-altistukselle (esimerkiksi yleisötapahtumat, harrastustoiminta, ravitsemusliike)

Pohjois-Pohjanmaan alueellinen COVID-19 koordinaatioryhmä
Juha Korpelainen, johtajaylilääkäri, PPSHP, pj
Terhi Nevala, hallintoylilääkäri, PPSHP
Teija Puhto, vs. osastonylilääkäri, tartuntataudeista vastaava lääkäri, PPSHP
Marianne Riekki, vs. johtaja, Perusterveydenhuollon yksikkö, PPSHP
Terttu Savolainen, ylijohtaja, PSAVI
Maria Siurua, johtaja, peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue, PSAVI
Pasi Hirvikoski, aluehallintoylilääkäri, PSAVI
Pasi Eskola, aluehallintoylilääkäri, PSAVI
Jonas Liimatta, ylijohtaja, ELY-keskus