Kuntoradoilla moottoriajoneuvoilla liikkumisesta

Kunnan omistamilla alueilla, varsinkin pururadoilla taajama-alueilla, on epäilty tapahtuneen moottorikäyttöisellä ajoneuvoilla liikkumista, johon vaaditaan maastoliikennelain 4 § mukaan maan omistajan lupa.
Tekniset- ja käyttäjäpalvelut joutuu tarpeettomasti ylläpitämään alueita muiden haittojen lisäksi. Työhön kuluvat resurssit ovat pois muulta hyvinvointia lisäävältä toiminnalta.