Karanteenissa olevien äänestäminen 13.6. ja vaalilautakuntien puhelinnumerot

Karanteenissa olevilla on mahdollisuus äänestää oman äänestysalueensa äänestyspaikan ulkopuolella. Aänestäjän tulee ottaa yhteyttä äänestysalueen puhelinnumeroon (ensisijaisesti puheenjohtajaan).

Äänestäjän tulee ottaa yhteyttä äänestysalueen puhelin-numeroon (ensisijaisesti puheenjohtajaan). Mikäli puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajaa ei tavoiteta, yhteyttä voi ottaa keskusvaalilautakunnan sihteeriin p. 040 6464 011, joka ottaa yhteyttä vaalilautakunnan jäseniin.

Läntisen Iin äänestysalueen vaalilautakunta
-    puheenjohtaja Erkki Kalliorinne         p. 040 153 8055
-    varapuheenjohtaja Marja-Leena Liimatta     p. 0400 593 593

Itäisen Iin äänestysalueen vaalilautakunta
-    puheenjohtaja Matti-Tapio Rissanen         p. 044 974 4537
-    varapuheenjohtaja Hannes Hekkala         p. 044 281 9936

Pohjoisen Iijokivarren äänestysalueen vaalilautakunta
-    puheenjohtaja Päivi Kaukua            p. 045 130 2015
-    varapuheenjohtaja Pekka Parviainen         p. 044 255 3443

Olhavan äänestysalueen vaalilautakunta
-     puheenjohtaja Raili Kolehmainen         p. 040 837 8273
-    varapuheenjohtaja Matti Juusola        p. 040 8429251

Kuivaniemen äänestysalueen vaalilautakunta
-    puheenjohtaja Matti Kumpulainen        p. 0400 393 586
-    varapuheenjohtaja Hannu Hietala        p. 040 7449 863

Jokikylän äänestysalueen vaalilautakunta
-    puheenjohtaja Paula Hyry            p. 040 829 0774
-    varapuheenjohtaja Anita Tuuttu        p. 040 544 8440 

Oijärven äänestysalueen vaalilautakunta
-    puheenjohtaja Soili Tauriainen         p. 040 860 4497 
-    varapuheenjohtaja Vesa Kangasniemi        p. 040 513 5426