Mitä tavoitteita meidän yhteisönä pitäisi asettaa, jotta iiläisten tulevaisuus olisi paras mahdollinen?

Iissä laaditaan parhaillaan kuntastrategiaa 2030.

Miten saadaan innostava, ohjaava, sitouttava ja rohkea kuntastrategia?

Strategiaa valmistellaan kolmen työpajan avulla. Alla olevassa kuvassa on tiivistys ensimmäisestä pidetystä työpajasta. Mitä mieltä olet seuraavista esiinnousseita teemoista?  

Ihimiset (!) ensin - "Huomioidaan asukkaiden tarpeet vauvasta vaariin, kylien näkökulma, korostaen kaikessa tekemisessä iiläistä identiteettiä, eli periksiantamattomuutta ja itsepäisyyttä.”

Halki, poikki ja pinoon - " Vältetään sanahelinää ja rakennetaan visuaalisesti kiinnostava strategia, jotta se olisi myös kaikkien kuntalaisten luettavissa.”

Strategiaa ohjaavat arvot - "Asetetaan tavoitteeksi rakentaa yhdessä Iiläisiin arvoihin pohjautuva strategia, jossa määritellään identiteetistä kumpuavat korkeat tavoitteet, jotta voidaan saavuttaa myös korkeat tulokset."

Selkeästi kasvuun - "Kunnan kasvupolkua haetaan toimenpiteillä, jotka tähtäävät siihen, että Iistä tulisi ykkönen sekä haluttavana asuinpaikkana että yritysten sijoittumispaikkana. "

Anna kommenttisi vastaamalla verkkokyselyyn torstaihin 4.2. mennessä: https://zef.fi/s/pbu4tg5l/

Hyödynnämme vastauksiasi seuraavassa kuntastrategian työpajassa.