Pohjois-Pohjanmaan kattava kuntalaiskysely sosiaali- ja terveyspalveluista on avattu

Pohjois-Pohjanmaan alueen asukkaiden näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalveluista kartoitetaan verkkokyselyllä. Kyselyyn vastaamalla voit vaikuttaa tulevan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kyselyssä kartoitetaan alueen asukkaiden näkemyksiä muun muassa palveluiden sujuvuudesta sekä tärkeimmistä lähipalveluista ja sähköisistä palveluista.

Linkki verkkokyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/d6e32ffb-34f8-4bd0-9f23-913f65131431?displayId=Fin2232911

”Sote-palvelustrategiatyössä keskeinen periaate on osallisuus ja yhdessä tekeminen eri kumppaneiden kanssa. Kysely tarjoaa kuntalaisille mahdollisuuden olla mukana tulevan hyvinvointialueen sote-palveluiden suunnittelu- ja kehittämistyössä jo uudistuksen alkuvaiheessa. Kyselyn nimi, Tehdään yhdessä hyvä sote, kertoo siitä, että jokainen asukas voi olla osaltaan rakentamassa tulevaisuuden sote-palveluja Pohjois-Pohjanmaalla”, sanoo sote-palvelustrategiatyön projektipäällikkö Anu Vuorinen.

Kyselystä vastaa POPsoten sote-palvelustrategiahanke. Hanke on alkanut syksyllä 2020, ja se kuuluu POPsote-hankekokonaisuuteen, joka on osa kansallista sote-uudistusta.

Hankkeessa on keskeistä kutsua eri tahot mukaan strategian rakentamiseen. Tähän mennessä vuoropuhelua on käyty lukuisten maakunnan eri toimijoiden kanssa, kuten henkilöstön ja johdon, kuntien ja kuntayhtymien luottamushenkilöiden sekä yrittäjien ja järjestöjen edustajien kanssa.

”Jo valmistelun alkuvaiheista lähtien lähtökohtana on ollut yhdessä tekeminen. Aito uudistaminen lähtee tasavertaisesta keskustelusta ja kuuntelemisesta sekä halusta ymmärtää erilaisia ajattelutapoja. Toivottavasti mahdollisimman moni alueemme asukas antaa oman äänensä kuulua kyselyn kautta”, toivoo sote-palvelustrategiahankeen osallisuusasiantuntija Liisa Jurmu

Sote-palvelustrategiatyön lähikuukausien tavoitteena on, että kevään päätteeksi käytössä on laaja aineisto asukkaiden tarpeista, maakunnan eri alueiden erityispiirteistä sekä kumppanien näkemyksistä. Aineiston pohjalta käynnistetään sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteiden määrittely Pohjois-Pohjanmaalla.

Lapsiperhe.