Kelassa on koronaepidemian vuoksi kaksi väliaikaista etuutta

Väliaikainen epidemiatuki ja yrittäjien työttömyysturva korvaavat ansionmenetystä korona-aikana.

Väliaikainen epidemiatuki on Kelan uusi etuus, joka korvaa työntekijän ansionmenetystä koronaepidemian aikana.
Väliaikaista epidemiatukea voi saada henkilö, joka joutuu ottamaan palkatonta vapaata työstään lapsen hoitamisen takia. Sitä maksetaan myös ulkomailta Suomeen saapuneelle henkilölle, joka on ohjattu karanteeninomaisiin olosuhteisiin ja joka joutuu tämän takia ottamaan palkatonta vapaata työstään.

Lapsen hoitamista varten epidemiatukea voidaan myöntää enintään 13.5. saakka. Tämän jälkeen tukea ei voi enää saada, koska hallituksen suositusten ja terveysviranomaisten tiedon mukaan lasten poissaolo koulusta tai varhaiskasvatuksesta ei ole enää tarpeen 13.5. jälkeen.

Ulkomailta saapuville tukea voidaan myöntää enintään 14 vuorokauden ajaksi ulkomailta saapumisen jälkeen. Tukea voi saada poikkeusolojen ajalta.

Väliaikaisen epidemiatuen saajalla pitää olla Suomessa voimassa oleva työ- tai virkasuhde ja todistus koronaepidemiasta johtuvasta palkattomasta poissaolosta. Epidemiatukea voi hakea takautuvasti 3 kalenterikuukauden ajalta. Sitä voi saada 16.3.2020 alkaen.

Lomautettu tai työtön ei voi saada epidemiatukea. Tukea ei myöskään voi saada äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai hoitovapaalla oleva.

Yrittäjä ei voi saada epidemiatukea. Jos yrittäjä on kuitenkin ollut yritystoiminnan ohella palkkatyössä ja on jäänyt työstä palkattomalle vapaalle, hänellä voi olla mahdollisuus saada epidemiatukea.

Tähän mennessä (7.5.2020) väliaikaista epidemiatukea on hakenut 1178 henkilöä ja ratkaisuja on tehty 562. Hakemuksista on hylätty noin 29 prosenttia.
– Yleisin syy hakemuksen hylkäämisen on ollut se, että hakijalla ei ole voimassa olevaa työ- tai virkasuhdetta Suomessa. Toinen tyypillinen hylkäämisen syy on ollut se, että asiakkaat eivät ole tienneet, mitä etuutta poikkeusolojen aikana voi saada. Tämän vuoksi monet asiakkaat ovat hakeneet muun muassa väliaikaista epidemiatukea, sanoo johtava asiantuntija Marjukka Turunen.

Koronaepidemian aiheuttama poikkeustilanne on vaikuttanut monien toimeentuloon. Kelan verkkosivuille on koottu, mitä etuuksia eri tilanteissa voi saada.

Yrittäjä voi saada työmarkkinatukea koronaepidemian aikana

Väliaikainen työmarkkinatuki on tarkoitettu yrittäjille, joiden yritystoimintaan koronaepidemia on vaikuttanut haitallisesti.
Kela voi maksaa yrittäjälle väliaikaista työmarkkinatukea, jos toinen seuraavista ehdoista täyttyy:
•    Päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt epidemian takia.
•    Yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 e/kk.
Yrittäjän väliaikaista työmarkkinatukea voi saada 30.6.2020 saakka. Viikon 18 loppuun mennessä yrittäjän työmarkkinatukea on hakenut 20 850 henkilöä.

Muita Kelan etuuksia haetaan ja maksetaan kuten tavallisesti.

Lisätietoja asiakkaille:

Väliaikainen epidemiatuki 
Yrittäjän väliaikainen työttömyysturva 
Mitä etuutta voit saada tilanteessasi?