Verkkokysely: Opetussuunnitelma esiopetuskokeilulle valmisteilla

Iin kuntaan laaditaan kaksivuotisen esiopetuskokeiluun liittyvä paikallinen opetussuunnitelma opetushallituksen määräyksen mukaisesti.

Toivomme kaikkia esiopetuksesta kiinnostuneita vastaamaan kyselyymme 24.5 mennessä. Vastaaminen kestää noin 10 minuuttia.

Kaksivuotisen esiopetuksen tavoitteena on hyvinvoiva lapsi, jolla on terve itsetunto sekä vahva ja myönteinen käsitys itsestään oppijana ja ryhmän jäsenenä. Esiopetuksessa vahvistetaan leikkitaitoja, ryhmässä toimimisen taitoja ja työskentelytaitoja. Lasten osaamiselle ei aseteta tavoitteita, vaan kukin lapsi saa edetä oppimisessa omaan tahtiinsa. Esiopetuksen sisältö tulee olemaan tekemällä oppimista erityisesti leikin ja eri ilmaisumuotojen kautta. 

Kyselyn toteutta Iin varhaiskasvatuspalvelut.

Valtakunnallinen kokeilun opetussuunnitelma löytyy verkosta: oph.fi/sites/default/files/documents/Kaksivuotisen_esiopetuksen_kokeilun_opetussuunnitelman_perusteet_2021.pdf