Vuoden iiläinen 2021 on Raimo Ikonen

Kunnanhallituksen antama nimitys julkistettiin kotiseutupäivien pääjuhlan yhteydessä 4.7.2021.

Kuivaniemeläinen Raimo Ikonen on nuorisoseuran puheenjohtaja sekä hän on toiminut kyläaktiivina jo 40 vuoden ajan.

Nimitys on myönnetty vuodesta 2002 lähtien vuosittain henkilölle, joka on syntynyt, asuu tai toimii Iissä, ja joka on työllään, toiminnallaan tai saavutuksillaan tehnyt Iitä tunnetuksi, edistänyt kuntakuvaa tai vaikuttanut merkittävästi kunnan kehittämiseen. Vuoden iiläistä pystyi ehdottamaan verkossa ja paperilomakkeella kirjastoilla kesäkuussa.

Ehdotuksissa Raimoa kiiteltiin iloisena persoonana, sekä aktiivisena tapahtumien ja tilaisuuksien ideoijana. Pitkäaikainen toiminta Kuivaniemen Nuorisoseuran hyväksi on mahdollistanut tapahtumien ja harrastusten järjestämistä ja pitänyt kylää osaltaan elinvoimaisena.