Iin torille haetaan julkista taideteosta 

Iin kunta on avannut haun taiteilijoille julkisen taideteoksen toteuttamiseksi Iin torille. Teoshankinta on osa keskustaajaman kehittämistä ja torin uudistamista. Teoksen toteuttamiseen on saatu tukea Taiteen edistämiskeskukselta. 

“Viimeinkin Iin keskustan profiilia päästään nostamaan. Iiläiset ovat toivoneet keskustan elävöittämistä ja nyt siihen lähdetään taide edellä”, toteaa kirjastonjohtaja Minna Halonen, joka on mukana taidetyöryhmässä. “Olen tyytyväinen siitä, että Iin kunnan maine taidepitäjänä on vakuuttanut myös rahoittajan.” 

Julkisen taideteoksen haku toteutetaan kaksivaiheisena.

Ensimmäisessä vaiheessa teoksen toteutuksesta kiinnostuneet taiteilijat voivat avoimessa portfoliohaussa lähettää työnäytteitä aikaisemmista töistään. Iin kunnan nimittämä taidetyöryhmä lukee hakemukset ja päättää jatkoon valituista taiteilijoista. Iiläisillä on mahdollisuus vaikuttaa valintaan luonnosvaiheessa, jolloin iiläiset voivat kommentoida valittujen taiteilijoiden luonnoksia. 

Portfolioiden perusteella valitaan rinnakkaiseen luonnostilaukseen enintään neljä taiteilijaa tai työryhmää. Toteutettavan teoksen valitsee asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Teos tulee olemaan valmiina Iin torilla kesällä 2023. 

Portfoliohaku on auki KulttuuriKauppilan verkkosivuilla 21.2.2022 - 14.3.2022. Portfoliohaku päättyy maanantaina 14. maaliskuuta klo 16.00. 

Portfoliohakuun voivat osallistua Suomessa työskentelevät ammattitaiteilijat ja taiteelliset työryhmät, joilla tulee olla taiteelliseen työskentelyyn soveltuva koulutus ja/tai aktiivinen ja ammattimainen toiminta alalla sekä kyky toteuttaa teos itsenäisesti. Eduksi katsotaan ympäristötietoinen asenne sekä pohjoisen maiseman tuntemus. Lisäksi painotetaan kokemusta osallistavien taidemenetelmien käytöstä.

Lisätiedot:

Jetta Huttunen

Vastaava tuottaja / Executive manager

+358 50 3950313, jetta.huttunen [at] ii.fi 

Taidekeskus KulttuuriKauppila / Art Centre KulttuuriKauppila 

Kauppilantie 15, 91100 Ii

kulttuurikauppila.fi