Iin vesiliikelaitoksen hinnat muuttuvat 1.1.2024 alkaen

Iin vesiliikelaitoksen vesihuollon ylläpidon kustannukset ovat nousseet merkittävästi. Suurimmat kustannusnousut johtuvat uudis- ja saneerausrakentamisesta sekä Oulun Veden tekemästä jätevesien vastaanottomaksun korotuksesta. Edellisen kerran vesihuollon maksuja on korotettu 1.1.2014.

Jotta Iin vesiliikelaitos pystyy tarjoamaan jatkossakin turvalliset ja laadukkaat vesihuoltopalvelut, on vesihuoltomaksuja tarkistettava vuosittain johtuen kasvavista käyttökustannuksista sekä suurista verkoston saneerausinvestoinneista. Iin vesiliikelaitos saneeraa suunnitelmallisesti vesihuoltoverkostojaan ja laitoksiaan, jotta liikelaitos pystyy turvaamaan hyvän ja toimintavarman vesihuollon tason myös tulevaisuudessa. Saneerauksien osuus investoinneista on 67 %.

Iin vesiliikelaitos nostaa vesihuollon käyttö- ja perusmaksuja vuoden 2024 alusta niin, että korotusten vaikutus 120 m2 suuruiselle omakotitalolle on noin 13 euroa kuukaudessa eli 160 euroa vuodessa. Käyttömaksujen nousun osuus tästä on 11 euroa kuukaudessa eli 134 € vuodessa. Laskennassa on oletettu, että omakotitalo käyttää vuodessa vettä 180 m3. Maksuja joudutaan korottamaan myös tulevina vuosina merkittävien saneeraustarpeiden vuoksi.

Samassa yhteydessä Kuivaniemen alueen liittyjien perusmaksujen maksuperusteet yhtenäistetään vastaamaan Iin vesiliikelaitoksen muiden liittyjien ja voimassa olevan hinnaston maksuperusteita. 1.4.2024 alkaen Kuivaniemen alueen liittyjille tulee voimaan jäteveden perusmaksu ja talousveden perusmaksu määräytyy Iin vesiliikelaitoksen hinnaston mukaisesti.

Uudet hinnat tulevat voimaan 1.1.2024 alkaen. Lisäksi Kuivaniemen alueella muuttuvat maksuperusteet, jotka tulevat voimaan 1.4.2024 maksurakenteen muutoksesta johtuen. Hinnasto ja palvelumaksuhinnasto ovat liitteenä. Lisäksi hinnasto ja palvelumaksuhinnasto ovat saatavissa Iin kunnan verkkosivuilta osoitteesta: https://ii.fi/vesi-lampo-sahko

Lisätiedot:
Eelis Rankka, vesiliikelaitoksen johtaja, p. 040 704 7667