Ota kantaa kuntasi päihdetilanteeseen

Oulunkaaren jäsenkunnat (Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi, Vaala) kysyvät asukkaiden näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen keinoista. Kyselyn avulla pyritään parantamaan ehkäisevän päihdetyön suunnittelua ja toteuttamista.

Kyselyyn vastataan nimettömästi. Vastauksia käytetään luottamuksellisesti, yksittäisen vastaajan vastaukset eivät ole tunnistettavissa. Jokainen näkemys ja idea on arvokas ehkäisevän päihdetyön kehittämisessä.

Tiedon keruusta ja käsittelystä vastaavat Oulunkaaren kuntayhtymä yhdessä jäsenkuntien kanssa. 

Vastaa Oulunkaaren päihdekyselyyn verkossa 15.9.2019 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/0c43f2dd-f9f7-4be7-9426-ce39799b3bf4?displayId=Fin1796726