Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Tulvakeskus kehottavat varautumaan tulviin

Sään lämpeneminen kiihdyttää lumen sulamista ja ennusteissa luvataan myös vesisateita. Iijoen tulvasta ennustetaan keskimääräistä suurempaa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Tulvakeskus kehottavat varautumaan tulviin.

Kiiminkijoen kevättulvasta arvioidaan tulevan kaksihuippuinen, joista suurempi on huippu jo takanapäin. Toinen tulvahuippu muodostuu lähinnä lumien sulamisvesistä ja sateista sekä vähäisemmissä määrin Iijoen bifurkaatiovirtaamasta Kiiminkijokeen.

Kuivajoen ja Oijärven tulvasta ennustetaan myös kaksihuippuista, mutta suurempi on vasta tulossa. Kuivajoen alueelta lumet ovat jo osittain sulaneet, mikä pienentää tulevaa tulvahuippua.

Pohjois-Pohjanmaan eteläosalla Kala-, Pyhä-, Siika-, Patti- ja Temmesjoella lumet ovat sulaneet lähes kokonaan ja sulamisvesitulvat tältä keväältä ohi.

Iijoen valuma-alueen lumen vesiarvo on keskimääristä hieman pienempi. Yöpakkaset ja viileät kelit ovat viivästyttäneet lumien sulamista. Lähipäiville on ennustettu selvästi lämpimämpää keliä. Lumet tulevat sulamaan nopeasti ja virtaamien ennustetaan kasvavan jopa runsaslumista edelliskevättä suuremmiksi. Iijoen tulvasta ennustetaan siten keskimääräistä suurempaa.

Jongun alueella vesi nousee Länsirannantielle arviolta seuraavana viikonloppuna (15.5. tienoilla). Tulvan arvioidaan olevan huipussaan hieman toukokuun puolivälin jälkeen. Mikäli Iijoelle tulee runsaita sateita, Jongun alueella tieyhteydet voivat olla poikki tavallista pitempään.

Koillismaalla tulvan suuruus riippuu paljolti tulva-aikaisten sateiden määrästä. Yöpakkasia ei ole ennusteen mukaan tulossa hidastamaan tulvan kehittymistä, kuten 2020 keväällä. Runsaat tulva-aikaiset vesisateet pahentavat tulvaa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus seuraa vesitilannetta ja on valmistautunut kevättulviin.

ELY-keskus kehottaa tulvariskialueilla asuvia varautumaan tulviin erityisesti Kuiva- ja Iijoella poistamalla irtotavarat tulva-alueilta ja varautumalla kiinteistöjen suojaamiseen. Iijoella tulva tulee nousemaan tavallista nopeammin. Erityisesti Jongun alueella tulee varautua myös mahdolliseen Ruottisenharjuntien katkeamiseen.

Yhteyshenkilöt
Valtakunnallinen tulvakeskus: tutkija Harri Myllyniemi, p. 0295 251 439 etunimi.sukunimi [at] ymparisto.fi

Vesitilanne, ennusteet: vesitalousasiantuntija Timo Hampinen, p. 050 396 3006, etunimi.sukunimi [at] ely-keskus.fi

Säännöstely (Kala- ja Pyhäjoki): vesitalousasiantuntija Mikko Hinkkanen, p. 0295 038 817, etunimi.sukunimi [at] ely-keskus.fi

Säännöstely (Siika-, Patti- ja Kuivajoki): vesitalousasiantuntija Riku Eskelinen, p. 050 351 1927, etunimi.sukunimi [at] ely-keskus.fi

Tulvantorjuntatoimenpiteet: johtava vesitalousasiantuntija Timo Karjalainen, p. 0295 038 341, etunimi.k.sukunimi [at] ely-keskus.fi

Kevättulva