Viemäröintisuunnitelmien esittely ja keskustelutilaisuus

Iin vesiliikelaitos on laatimassa talousjätevesien viemäröinnin suunnitelmaa Iijoen vanhan uoman rannoille välille Suvantola - Raasakan säännöstelypato.

Nyt laadittavana olevat rakentamissuunnitelmat koskevat Asematietä, Yli-Iintietä Palukantielle asti, Maalismaantietä Paasonperälle asti, Virkkulantietä välillä voimalaitos - rautatiesilta. Suunnittelu kattaa myös em. teiden sivuteiden kiinteistöt. Luonnoksia esitellään maanomistajille ja asukkaille suunnatussa yleisötilaisuudessa Aseman koululla, osoite Maalismaantie 32, 91110 Ii as, 9.1.2020 klo 18.00 alkaen.
Tilaisuudessa laitos sekä suunnittelija esittelevät laadittuja suunnitelmia. Maanomistajilta sekä asukkailta otetaan palautetta lopullisen suunnittelun perusteiksi. Mielipiteitä hankkeesta voi esittää myös tilaisuuden jälkeen mutta kuitenkin mielellään viimeistään pe 17.1.2020 mennessä.

Iissä 20.12.2019

Iin vesiliikelaitos