Oulun Energia Sähköverkko Oy myy Iin Jakkukylän sähköverkon Iin Energia Oy:lle

Yhtiöt ovat sopineet kaupasta, jossa noin 200 asiakkaan sähköverkko- ja liittymäsopimukset siirtyvät Iin Energian omistukseen 1.1.2024 alkaen.

Järjestely tehdään osana Oulun Energia Sähköverkko Oy:n strategiatyötä ja tavoitteena on selkeyttää yhtiön hallinnoimia jakelualueita suhteessa maantieteelliseen sijaintiin ja kuntarajoihin.

” Yli-Iin Jakkukylän sähköverkko tuli alun perin Oulun Energia Sähköverkko Oy:n omistukseen vuonna 2013, kun Yli-Iin Sähkö Oy:n sähköverkkotoiminta fuusioitiin osaksi meidän liiketoimintaamme Oulun alueen kuntaliitoksen osana. Jakkukylä sijaitsee Iin kunnan puolella ja olen iloinen, että voimme siirtää nyt alueen sähköverkon Iin Energian hyvään hoitoon”, toteaa Oulun Energia Sähköverkko Oy:n toimitusjohtaja Anna Pasma.

Oulun Energia Sähköverkko on tiedottanut alueen asiakkaita henkilökohtaisesti asiakaskirjeellä.

”Tämä on Iin Energialle hyvä tilaisuus saada Iin kunnan alueella oleva Jakkukylän sähköverkko osaksi meidän nykyistä verkkoamme. Tulemme tiedottamaan uusille verkkoasiakkaillemme loppuvuoden aikana, mitä tämä liitos tarkoittaa käytännössä.” kertoo Iin Energia Oy:n verkostopäällikkö Jouni Perälä.