Millaisia ilmastotoimia Iissä on tehty? Katso: energialoikka.fi

Iissä on tehty vuodesta 2012 lähtien yli 80 energia- ja materiaalitehokkuustoimea.

Sivustolla energialoikka.fi on esiteltynä näistä osa. Sivustoa täydennetään.

 

Sivusto kannustaa kaikkia – niin kuntia kuin yksityishenkilöitäkin – ottamaan käyttöön luonnonvaroja säästäviä, puhtaampia ja energiatehokkaampia tapoja lämmittämiseen, liikkumiseen sekä tavaroiden ja palveluiden tuottamiseen. Energia- ja materiaaliloikka sivustoa ylläpitää Suomen ympäristökeskus (SYKE).