Iiläiset nuoret innostivat State of Europe tilaisuudessa Brysselissä 17.10.2019

Nuoret kertoivat avajaispuheessaan omasta arjestaan sekä tarvittavista ilmastoteoista, jotka he kokevat erityisen tärkeiksi.

Kolme iiläistä nuorta, Jere Viinamäki 12v., Joonas Veijola 15 v. ja Iina Loukusa 17v. pitivät puheen State of Europe 2019 tapahtuman 17.10.2019 avajaistilaisuudessa.

Iiläisiä oppilaita on pyydetty erityisesti välittämään puheessaan terveiset EU-komission uudelle puheenjohtajalle Ursula von der Leyneille. Tapahtuman arvovaltaisessa osallistujajoukossa on paikalla myös muita komissaareja sekä entisiä ja nykyisiä eurooppalaisia ministereitä.

Iistä tapahtumaan osallistuivat lisäksi opetusjohtaja Tuomo Lukkari ja lukion vararehtori ja opettaja Henna Anunti.

Kuvassa vasemmalta iiläiset Iina, Joonas ja Jere Brysselissä.