Vastaa Luonnonvarakeskuksen verkkokyselyyn ranta-alueiden ympäristöhoitotyöstä

Merenrantojen laiduntaminen herättää keskustelua. Osa nauttii laidunnuksen myötä avartuneesta maisemasta ja laiduneläinten näkemisestä, osaa huolettaa esimerkiksi laidunnuksen mahdolliset vaikutukset vesistöihin ja liikkumismahdollisuuksiin rannoilla.

Kerro, mitä mieltä sinä olet rantalaiduntamisesta ja vastaa lyhyeen verkkokyselyyn.

Kyselyllä kartoitetaan rannikon asukkaiden, elinkeinoharjoittajien, virkistyskäyttäjien ja muiden rannikkoluonnon kanssa tekemisissä olevien kokemuksia ja näkemyksiä merenrantojen rantalaiduntamisesta. Luonnonvarakeskuksen koordinoiman Rantalaidun-hankkeen toteutusaika on 1.1.2021­­­­­­­­­–31.12.2022 ja toiminta-alue Pohjois-Pohjanmaa.