Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä: Hinku-kuntia edustaa Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava

Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän tarkoituksena on luoda yhteistä ymmärrystä siitä, miten Suomi voi siirtyä hiilineutraaliin yhteiskuntaan oikeudenmukaisesti ja nykyistä nopeammalla aikataululla. Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä toimii kuluvan hallituskauden ajan.

Valtioneuvosto asetti 27. helmikuuta ilmastopolitiikan pyöreän pöydän kestävän kehityksen toimikunnan yhteyteen. Toimintaan osallistuu laajasti vaikuttajia yhteiskunnan eri sektoreilta. 

Tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Tämä edellyttää nopeutettuja päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla sekä hiilinielujen vahvistamista.

Ilmastopolitiikan pyöreä pöytä ei tee päätöksiä, vaan tukee työllään ilmastopolitiikan kansallista valmistelua ja toimeenpanoa. Tarkoituksena on lisätä ilmastopolitiikan hyväksyttävyyttä ja tarjota sidosryhmille mahdollisuus osallistua kiinteämmin ilmastotoimien kansalliseen valmisteluun.

Puheenjohtaja:     
Pääministeri Sanna Marin

Varapuheenjohtajat:    
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen
Valtiovarainministeri Katri Kulmuni
Nuorten ilmastodelegaatti Sara Nyman, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry     
Toimitusjohtaja Jouni Keronen, Climate Leadership Coalition ry

Jäsenet: 
Iin kunnanjohtaja Ari Alatossava, Hinku-kunnat
Puheenjohtaja Jarkko Eloranta, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry
Puheenjohtaja Sture Fjäder, Akava ry
Puheenjohtaja Laura Hildén, Nuorten Agenda 2030 -ryhmä
Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry
Hallituksen II varapuheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, Saamelaiskäräjät
Toimitusjohtaja Mari Kiviniemi, Kaupan liitto ry
Vaikuttamistyön johtaja Rilli Lappalainen, Finnish Development NGOs Fingo ry (Suomalaiset kehitysjärjestöt)
Toimitusjohtaja Jukka Leskelä, Energiateollisuus ry
Toiminnanjohtaja Päivi Lundvall, Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Puheenjohtaja Juha Marttila, Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK ry
Kehittämispäällikkö Salka Orivuori, Marttaliitto ry
Puheenjohtaja Antti Palola, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Varatoimitusjohtaja Timo Reina, Suomen Kuntaliitto
Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, Helsingin seudun liikenne HSL
Pääsihteeri Liisa Rohweder, WWF Suomi
Ekonomisti Sampo Seppänen, Suomen yrittäjät ry
Johtaja Helena Soimakallio, Teknologiateollisuus ry
Vaikuttamistyön ja neuvonnan tiiminvetäjä Tiina Vyyryläinen, Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry

Asiantuntijatahot:
Tutkimusprofessori Hannele Korhonen, Suomen ilmastopaneeli
Professori Eeva Furman, Kestävyyspaneeli
Hiilineutraali kiertotalous -teeman vetäjä Mari Pantsar, Sitra

Lisätietoja:
Ympäristöneuvos Merja Turunen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 387, merja.turunen [at] ym.fi, Ympäristö- ja ilmastoministeri Mikkosen erityisavustaja Riikka Yliluoma, p. 050 414 1682, riikka.yliluoma [at] ym.fi