Kuntastrategian 2030 työpajan 2/3 tuloksia

Iissä laaditaan parhaillaan kuntastrategiaa 2030 kolmen työpajan avulla.

Alla olevassa kuvassa on tiivistys nro2 pidetystä työpajasta. Mitä mieltä olet seuraavista esiinnousseista teemoista?

Voit kommentoida teemoja vastaamalla verkkokyselyyn to 17.2.22 mennessä: https://survey.zef.fi/r1jgqp46/index.htmlPaikkariippumaton Ii - Iin kasvu mahdollistuu, jos onnistumme rakentamaan Iihin vahvoja paikkariippumattoman elämän edellytyksiä. Näin pystymme hyödyntämään kehyskuntiin ja maalle muuttamisen ilmiöitä.

Rikas luonto - Nykyisten asukkaiden elämänlaadun, uusien asukkaiden houkuttelun ja hyvinvointiajattelun keskiössä nähtiin olevan Iin rikas luonto.  Tällöin keskiössä on monipuoliset mahdollisuudet viettää vapaa-aikaa, liikkua ja harrastaa luonnossa.

Henkinen hyvinvointi - Tätä nostivat esille niin osallistujat kuin myös syksyllä toteutettu asukasbarometri. Myös Iin koululaisille tehdyssä kyselyssä, lapset ja nuoret haluaisivat löytää tapoja tasapainottaa omaa arkeaan. Henkisen hyvinvoinnin rinnalla työpajaan osallistujat näkivät tärkeänä ruuhkavuosien palveluihin panostamisen.