Tulvavaroitus 12.10-14.10.2023

Pohjois-Pohjanmaan länsiosiin on annettu tulvavaroitus

Tulvakeskus ja SYKE ovat antaneet tulvavaroituksen Pohjois-Pohjanmaan länsiosiin koskettaen näin ollen myös Iin kunnan alueita. 

Iin kunnan infra- ja ympäristöpalvelut ovat varautuneet osaltaan kunnan vastuualueen mukaisesti tulvaan ja vastaa siis osaltaan tulvavahinkojen ehkäisystä ja tulvantorjunnasta katu-, vesistö- ja viheralueilla sekä kunnan vastuulle kuuluvan infrastruktuurin ylläpitämisestä sekä pelastustoiminnan tukemisesta tulvatilanteen uhatessa ja sen aikana. Häiriötilanteista katu- ja muilla yleisillä alueilla voi ilmoittaa kunnallistekniikan päivystysnumeroon 040 701 4646.

 

Yhdyskuntapalvelut