Nordic Generation Oy toteuttaa Iihin tuulivoima- ja aurinkovoimapuistot

Uusiutuvan energian hankeyhtiö Nordic Generation Oy suunnittelee tuuli- ja aurinkovoimapuistoja Iihin. Investointien arvo on yhteensä yli 200 miljoonaa euroa.

Iin kunnanhallitus hyväksyi yhtiön jättämän Kivimaan tuulivoimapuiston kaavoitusaloitteen maanantaina 21.8.2023. Hanke etenee seuraavaksi kaavoitusvaiheeseen.

Molemmat hankkeet sijaitsevat Kuivaniemen alueella, lähellä Simon rajaa. Noin 1420 hehtaarin alue sijaitsee Iin Viinamäen ja Simon Halmekankaan tuulivoimapuistojen välittömässä läheisyydessä. Tuulivoimapuistoon tulee enintään 15 voimalaa. Lopullinen määrä tarkentuu kaavoituksen ja alueelle tehtävän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä. Suunniteltujen voimaloiden yksikköteho on noin 7 megawattia, jolloin kokonaisteho olisi 15 voimalalla noin 110 megawattia. Tavoitteena on, että puiston rakentaminen käynnistyy vuonna 2026.  

Luola-aavan aurinkovoimalahanke sijaitsee 14 kilometrin päässä Kivimaan hankealueesta. Kooltaan 220 hehtaarin alueelle on tulossa noin 120 megawatin puisto. Hankealue on etupäässä viljelykäytöstä poistuneita peltoja. Puiston rakentaminen arvioidaan alkavan vuonna 2024.

Molempien hankkeiden tekninen suunnittelu, ympäristö- ja luontoselvitykset sekä luvitukseen tarvittavien selvitysten laadinta on käynnistetty.  ”Näiden energiahankkeiden myötä Ii jatkaa kasvuaan vahvana uusiutuvan energiatuotannon kuntana ja näyttää jälleen vahvaa esimerkkiä energiantuotantohankkeiden ja ilmastotyön edistämisessä”, toteaa toimitusjohtaja Marko Salmela.

Nordic Generation Oy:n Iin toimiston henkilökunta odottaa innolla kotipaikkakunnalleen tulevia hankkeita ja on innoissaan yhteistyöstä Iin kunnan kanssa. ”Olemme jo tässä vaiheessa erittäin tyytyväisiä kunnasta saatuun tukeen ja apuun sekä asiantuntemukseen hankkeiden eteenpäin viemisessä ja luvituksessa”, sanoo Nordic Generationin hankekehitysjohtaja Petteri Mäenpää.

Iin kunnalle hankkeiden käynnistyminen on merkittävä asia.
”Iin kunta on vahvasti mukana vihreän energian siirtymässä. Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa emme ole pelkästään energian tuotantopaikkakunta, vaan myös päästötöntä ja uusiutuvaa energiaa tarvitsevien investointien kotikunta”, toteaa Iin kunnanjohtaja Marjukka Manninen.

Hankkeilla on suuri aluetaloudellinen merkitys. Iin kunnan elinvoimajohtaja Helena Illikainen toteaa, että puistot tuottavat kunnalle mittavat kiinteistö- ja tuloverot. Lisäksi hankkeet tuovat työtä ja toimeentuloa. ”Nordic Generation Oy:n kanssa on sovittu yhteistyöstä, jotta kunnan ja alueen yritysten osaaminen voidaan hyödyntää rakentamisen ja ylläpidon vaiheessa mahdollisimman tehokkaasti.”

Nordic Generation Oy on suomalainen yhtiö, joka kehittää, rakentaa ja operoi tuuli- ja aurinkovoimahankkeensa. Yhtiö on kehittänyt uusiutuvan energian hankkeita vuodesta 2022 ja sillä on suunnitteilla yhteensä noin 920 megawatin edestä aurinko- ja tuulivoimahankkeita. Yhtiön taustalla hankkeiden rahoittajana on Octopus Energy Generation, joka on yksi Euroopan johtavista ja kokeneimmista sekä nopeimmin kasvavista uusiutuvaan energiaan erikoistuneista rahastoista hallinnoiden noin 7 Mrd. Euron sijoituksia. 

Lisätiedot
toimitusjohtaja Marko Salmela, Nordic Generation Oy
P. 040 016 4981

hankekehitysjohtaja Petteri Mäenpää, Nordic Generation Oy
p. 040 521 1764

elinvoimajohtaja Helena Illikainen, Iin kunta
p. 040 620 5881